söndag 15 februari 2009

Lägg ner Konstfack

För några veckor sedan var det en studerande vid Konstfack som spelade psykiskt sjuk och på något konstigt(!) sätt vill ta reda på hur man blir behandlad vid psykakuten. Hon tog upp samhällets resurser i form av polis, vårdare och lokaler.
Nu är det någon graffitimålare som i sitt examensarbete från just Konstfack visar en film där han maskerad sprejar ner en tunnelbanevagn och förorsakar saneringskostnader för flera hundra tusen kronor.

Ledningen för Konstfack hävdar att man infört etiska riktlinjer och att klotterfilmen som gjordes förra läsåret aldrig fått göras idag.
Ska man behöva ha etiska riktlinjer för att projekt som innehåller brottsliga handlingar eller tar värdefulla resurser från verkligt sjuka människor? Självklart inte!

Visserligen ska konst utmana och ifrågasätta men så fort man uppmanar till brott eller riskerar andra människors hälsa borde det sunda förnuftet slå till, även hos konstnärliga ledare. Klarar de inte det ska de bytas ut.
Samhället ska inte finansiera dessa pajaskonster och man kan ju ställa sig frågan om inte ”denna institution för stolleprov” istället borde läggas ner!

Relaterat: DN, SvD, SvD, AB.

Andra bloggar om , .

9 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker graffiti är rätt snyggt när det görs bra.

Förresten, har du lust att definera "konst" för oss ovetande.. vad är godkänd konst i din bok?

Anonym sa...

till Anonym:
"Konstnärer" verkar anse att precis vad som helst kan vara konst. Enligt den definitionen så är begreppet helt ointressant eftersom det då är omöjligt att skilja konst från icke-konst.

Om jag t.ex. skulle säga att min frukost är "Fnurg", pölsa är fnurgl, andra världskriget var fnurgl, att vara trött är fnurgl, ja vad som helst kan vara fnurgl faktiskt... då kommer ingen att bry sig om mitt fnurglande. Om allt är fnurgl så betyder inte ordet fnurgl längre någonting. Om begreppet inte har någon specifik egenskap så är det meningslöst.

Med konstnärers egen definition på "konst" så är det alltså inte betydelsefullt att använda det ordet över huvud taget.

Anonym sa...

Helt klart att en stor andel av eleverna på "konstfack" saknar sunt förnuft. Det är väl lite det som gör att de blir konstnärer också och det är säkert så att de flesta skapar bra konst, det är ju trots allt bara 2 elever som hamnat på tapeten. Vad jag dock inte förstår är hur ett examensarbete där man sprejar lite skit på en vägg och sparkar sönder en fönsterruta med lite musik i bakgrunden (låter som ett riktigt kasst youtube klipp som vem som helst sätter ihop på 5min) kan bli godkänt som examensarbete! har de inga krav på konstfack?

Anonym sa...

Med tanke på hur Konstfack och DNs konstrecensent Ingela Lind uttalat sig närmast positivt om de båda elevövertrampen så är det bara en tidsfråga innan vi får se konstelever ägna sig åt ännu värre kriminella handlingar "för att skapa debatt". Vad är det som hindrar att en konstelev filmar medan han misshandlar sin flickvän "för att skapa debatt om kvinnovåldet"? Om det är ok att slå och trakassera personalen på St Göran så finns det väl inga hinder att slå flickvännen, eller kanske nån av lärarna?

Det man undrar är var f-n högskolekanslern Flodström håller hus. Det borde ju ligga på hans bord att tillrättavisa Konstfacks ledning och besluta om disciplinära åtgärder mot skolan, inte minst om det visar sig att Konstfacks ledning tänker godkänna Odells "examensarbete".

Joakim sa...

Du som frågar efter en definition av konst. Låter som du tror dig veta vad konst är. Precis som konstfack tydligen. När man kritiserar idioter (konstfack = idioter) så säger dom att det är konst, att det inte går att sätta en lapp på vad som inte är konst. Detta är märkligt för hur kommer man då in på konstfack? Den som lyckas förstöra mest får komma in???

Anonym sa...

En kriminell klottrare är kriminell även med 5 år på konstfack.

Dick Bengtson sa...

För mig kan konst vara i stort sett vad som helst som kan skapa en tanke hos mottagaren/betraktaren.
Gränsen för mig är när "konsten" innebär en brottslig handling, missbrukar våra gemensamma resurser eller innebär någon form av våld, fysisk eller psykisk, mot någon levande varelse.

Således kan grafitti absolut vara tilltalande förutsatt att det inte utförs på annans egendom.

Anonym sa...

Dick:
Så om en graffitimålning befinner sig på konstnärens eget hus kan den vara tilltalande? Vad händer då om han säljer huset? Kan den inte längre vara tilltalande då? Eller tvärtom; graffitimålningen görs på ett hus som konstnären inte äger, men som han vid ett senare tillfälle köper. Vad gäller då?

Gäller samma sak för annan slags konst? Om jag målar en tavla på en duk som jag själv inte äger så blir den omöjligt tilltalande?

Att hänvisa till egendom när det gäller vilken konst som är tilltalande eller inte känns för mig något irrelevant, men det kanske är självklart att moralen styr smaken?

I framtiden hoppas jag att alla graffitikritiker och andra moralpredikande egendomsfrälsta jesusälskare presenteras som gamla övervuxna bebisar ute på halt vatten med nappflaskan i högsta hugg.

Anonym sa...

Kära anonym. Om jag köper en byggnad med en graffitimålning vet jag vad jag köper. Och jag antar att du inte har nåt emot att jag kommer hem till dig och dekorerar din bostad, dina kläder, osv.? I mina trakter har graffitivandaler varit framme och målat på 1000-åriga runristningar, en privatvilla, en eller annan bil, informationstavlor, och tidtabeller (de senare blir lite svårlästa i det skicket). Oavsett eventuella estetiska kvaliteter (och de har generellt varit obefintliga) är detta inget annat än skadegörelse.