fredag 20 februari 2009

Tunnelbana till Tyresö?

Igår var det fullmäktigemöte i Tyresö. Bland avfallsplaner och detaljplaner behandlades en motion från Miljöpartiet om spårbilar. Man ville att kommunen ska avsätta en halv miljon för att utreda om inte spårbilar vore något för Tyresö.
Spårbilar (se även bilden) är förarlösa små fordon som går på en egen bana en bit upp i luften. När den kommer till din hållplats är det bara att hoppa på och åka så långt man vill. Om det inte är fullt förstås. Då får man vänta, antar jag. Utredningen skulle användas som argumentation gentemot SL och Landstinget för att bygga miljövänlig spårtrafik även till Tyresö.
I det utlåtande som tjänstemännen gjort var man positiv till att utreda och nämnde i förbifarten att ett annat alternativ skulle kunna vara utbyggd tunnelbana från Skarpnäck till Tyresö.

Det skulle vara ett mycket dåligt alternativ. Jag tror att många Tyresöbor valt att bosätta sig här just för att ha närheten till natur och skärgård och ändå ett rimligt avstånd till storstaden och de möjligheter den ger. Jag tror de flesta trivs med att ha Stockholm på lite distans. Att dra tunnelbanan till Tyresö skulle ändra detta ”respektavstånd” på ett negativt sätt.

Att vi behöver miljövänligare bussar med bättre turtäthet till och från alla kommundelar är en helt annan sak och det ska vi fortsätta jobba för gentemot SL och Landstinget. Men ingen tunnelbana (eller pendeltåg) till Tyresö!

Hur det gick för motionen? Den avslogs med stor majoritet. Pengarna gör större nytta på andra håll och dessutom betalar ju redan Tyresöborna landstingsskatt bland annat för att få ta del av den gemensamma kollektivtrafiken i länet.

Relaterat: DN.

Andra bloggar om , .

1 kommentar:

Margareta T sa...

Jag har alltid varit emot T-bana till Tyresö. Med T-banan kommer så mycket negativt:Smutsiga och nerklottrade perronger och biljetthallar, rulltrappor som inte fungerar etc. Jag har verkligen aldrig längtat efter T-banan. Buss 813 mfl går direkt in till stan, andra bussar har hög turtäthet. Det värsta med förslag om T-bana är att de kommer från folk som själva inte åker kommunalt.