söndag 2 september 2018

Landstinget 2019-2022 – Frågor jag vill driva


Förutom kommunfullmäktige i Tyresö ställer jag även upp i valet till landstinget i Stockholm. På den valsedel som omfattar Tyresö, Nacka, Värmdö och Lidingö har jag plats nummer 6.

Under pågående mandatperiod har jag varit ersättare i landstingsfullmäktige, Sjukvårdsstyrelse söder samt i Färdtjänstberedningen.

Stockholms läns landsting är en mycket stor och komplicerad organisation som är svår att tränga in i. Budgeten omfattar drygt 100 miljarder och investeringarna, främst i sjukvård och kollektivtrafik, uppgår 2018 till ca 17 miljarder.

Efter att ha tillbringat en mandatperiod som en relativt liten spelare, är jag beredd att axla ett större ansvar 2019-2022.

De frågorna jag särskilt vill driva är:


Screening mot prostatacancer. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform som drabbar ca 10 000 män per år i Sverige. Det är hög tid att starta ett systematiskt förebyggande arbete liksom vi i många år nu gjort mot bröstcancer. Jag vill att Stockholm under kommande mandatperiod startar ett projekt med screening. Alla män i vissa åldersgrupper ska erbjudas en undersökning i preventivt syfte. Det är en jämställdhetsfråga i allra högsta grad.

Utveckla även busstrafiken. En utbyggd tunnelbana har varit i fokus under denna mandatperiod. Det är bra och kommer bli bra för de kommuner där detta är en passande lösning, och där invånarna vill ha tunnelbana.
För den skull får man inte glömma busstrafiken som är den logiska lösningen för flera kommuner. Den måste utvecklas med fler direktlinjer, bussfiler och bättre tvärförbindelser.

Flera vårdcentraler. Stockholm växer kraftigt i befolkning. Den antagna strategin med med en vårdkedja som sträcker sig från akutsjukhus, via 12 stycken närakuter, till vårdcentral är bra. För att kunna erbjuda relevant vård och leva upp till vårdgarantin är det av yttersta vikt att antalet vårdcentraler fortsätter att öka i takt med befolkningen. Vårdcentralerna kan vara både privata och drivna av landstinget. Det är inte vem som levererar vården som är viktigt. Det viktigaste är kvaliteten och tillgängligheten.

Skatten ska hållas så låg som möjligt. Kommentarer överflödiga.

Säkerheten på våra akutmottagningar måste öka. I takt med den negativa utvecklingen med framförallt gängkriminalitet får personalen inom sjukvården ta emot allt fler skador i samband med uppgörelser i kriminella kretsar. Ofta åtföljs dessa patienter av många människor som i vissa fall uppträder hotfullt och äventyrar säkerheten på sjukhuset. Det kan inte fortsätta. 
Larmbågar är en lösning, fler vakter är en annan. Kanske borde sjukhusen införa en regel som begränsar antalet närstående per patient som får befinna sig i i lokalerna. Olika sjukhus kräver olika lösningar. Det viktigaste är att trygga medarbetarnas säkerhet och arbetsro.

Jag hoppas att jag får fortsatt förtroende att driva Moderat politik i Stockholms läns landsting. Det behövs mer än någonsin.

söndag 26 augusti 2018

Tyresö 2019 – 2022 – Mina viktigaste valfrågor

Om några veckor är det val till kommunfullmäktige i Tyresö. Jag vill gärna ha Tyresöbornas förtroende även kommande mandatperiod ta ett stort ansvar för kommunens utveckling.


De viktigaste frågorna jag vill driva är:

En ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi. Välfärdens kostnader ökar i takt med att Tyresö växer. Vi kommer behöva bygga kapaciteten när det gäller förskolor, skolor och äldreboenden. Detta kräver även stora investeringar i vägar, vatten och avlopp osv. Jag vill fortsätta det effektiviseringsarbete som inletts för vi ska få maximal utväxling på medborgarnas skatter. Att höja kommunalskatten är inte mitt recept.

En värdig äldreomsorg med målet Sveriges modernaste äldreomsorg. Arbetet med att ersätta våra gamla och slitna äldreboenden har redan inletts. Tyresös äldre är värda ljusa och fräscha boenden som dessutom erbjuder en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

Integrationsplikt för alla nyanlända som kommer till Tyresö. Det ska inte finnas någon tvekan om att det är den som kommer till oss som har ett ansvar att anpassa sig till vårt sätt att leva. Inte tvärtom. Lever man inte upp till våra krav ska eventuella bidrag kunna omprövas.

Trygg i Tyresö. Det är tryggt att leva i Tyresö, men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Jag vill bland annat utöka kamerabevakningen till fler platser. Förbättra belysningen på gång- och cykelbanor samt, vid behov, öka kommunens insatser med egna väktare.

Arbetslinjen ska gälla i Tyresö. Alla som kan ska arbeta och sträva efter egen försörjning. Jag vill koppla utbetalningen av försörjningsstöd till ambitionen att göra sig anställningsbar.

 Ett klotterfritt Tyresö. Vi ska inte ha några kommunala klotterplank i Tyresö. Vill man måla med sprayfärger får man skaffa sig en egen plats där ägaren tillåter målning. Allt annars ska tas bort snarast och de som målar ska polisanmälas.

 Fortsatt nolltaxa för barn och unga. Våra föreningar ska även fortsättningsvis kunna disponera anläggningar och lokaler utan kostnad för sina aktiviteter. Tyresö har ett fantastiskt föreningsliv som gör ett kanonjobb för våra unga. Det ska naturligtvis uppmuntras och stödjas. För min del kan gärna vuxna få betala lite mer för sina aktiviteter. Jag prioriterar barn och unga!

Valfrihet ska även fortsättningsvis råda i Tyresö. Vi ska bejaka en mångfald av utförare inom framförallt förskola, skola, hemtjänst och äldreomsorg. Det ska inte spela någon roll vem som utför tjänsterna, det viktigaste är en hög och jämn kvalitet.

Förutom dessa punkter vill jag inte ha några offentliga böneutrop eller någon tunnelbana.

Man ska veta att vare sig jag eller mitt parti kommer kunna besluta på egen hand. Men ett kryss på mig ger mig tyngre mandat från Tyresöborna att driva dessa frågor!

måndag 6 augusti 2018

Gudrun – The Movie – En valmegafon för Fi

På fredag, 10 augusti, har en dokumentärfilm om Gudrun Schyman premiär.
På filmens hemsida presenteras den så här:
”Gudrun Schyman har varit ett namn på hela Sveriges läppar sedan 1993, då hon valdes till partiledare för Vänsterpartiet. Hon har ofta befunnit sig i stormens öga och är idag en ikon för svensk feminism som inte lämnar någon oberörd. Filmaren Hampus Linder har följt Gudrun Schyman från 2014 till 2018, i vardagen, på home parties från norr till söder, till flyktingläger på Lesbos och i EU-parlamentet, genom riksdagsval och privata samtal med dottern.”

Gudrun Schyman är onekligen en intressant person som, även om jag inte delar hennes politiska åsikter, kanske är intressant att följa. Men frågan är om filmen är kommersiellt gångbar?

Jag har försökt ta reda på hur finansieringen av filmen ser ut. Det jag lyckats ta reda på genom lite ”grävande journalistik” är att statliga Svenska Filminstitutet bidragit med ungefär 1,5 miljoner. Om det täcker alla kostnader, vet jag dock inte.

För det första har filmen beviljats produktionsstöd om 1 185 000 kr. Enligt Filminstitutet har stödet följande syfte: ”Produktionsstöd kan utgå till värdefulla svenska filmer under förutsättning att det föreligger ekonomiska, tekniska och personella resurser för produktionens genomförande.”

Utöver detta har man fått 250 000 kr i lanseringsstöd. Det beslutet fattat av Filminstitutets VD, Anna Serner. ”Syftet med stödet är att öka synligheten och därmed publiken för svenska filmer. Stöd kan sökas av distributörer som är verksamma på den svenska filmmarknaden.”

Socialdemokraterna får varje år massor av miljoner från LO för att driva deras frågor. Gudrun Schyman, en politisk överlevare, får staten att finansiera sin valpropaganda.

För det finns väl ingen som tror att det är en tillfällighet att filmen har premiär just nu? En månad före valet…

På Filminstitutets hemsida kan man läsa att: ”Stiftelsen Svenska Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt.” Styrelsen utses av regeringen.

Det är sorgligt att statliga Filminstitutet, medvetet eller inte, låter sig bli en valmegafon för ett parti med företrädare som tycker att man ska deportera judar från Israel till USA.

Om man nödvändigtvis ville finansiera filmen, så borde ett absolut villkor varit att premiären skulle vara efter valet.
En uppmaning till Per Schlingmann, som sitter i styrelsen, är att gå till botten med detta.

Så här får det inte gå till! Det är inget orimligt krav att en statlig stiftelse ska hålla sig neutral i en valrörelse.

Är man minsta tveksam borde huvudregeln, naturligtvis, vara att avstå.

 Fotnot: Fakta kan hittas här. Sök på ”Gudrun”.