tisdag 10 februari 2009

En svensk tiger

Igår lämnade den förre norske försvars- och utrikesministern Thorvald Stoltenberg ifrån sig en utredning, gjord på uppdrag av de nordiska ländernas utrikesministrar. Utredningen föreslår ett nordiskt försvarssamarbete i flera punkter.
En av de tyngsta punkterna handlar om att ge varandra en ”ömsesidig säkerhetsförklaring” där länderna sinsemellan på ett bindande sätt skulle redogöra hur de kommer att reagera om något av de övriga länderna blir utsatt för ett angrepp.
Övriga förslag handlar bland annat om en gemensam övervakning av Islands luftrum och en gemensam internationell fredsstyrka.

Utredningen innehåller många bra och konkreta förslag. Helt uppenbart är att vi behöver liera oss med andra för att kunna upprätthålla någon slags försvar till en rimlig kostnad.

Frågan är bara om det nordiska perspektivet är det rätta? Dels är Norge och Island båda med i Nato men inte i EU dels undrar jag om man inte ska se mer på organisatorisk tillhörighet och geografi istället för historia.

Jag har själv varit inne på om vi ändå inte måste våga ta diskussionen om ett medlemskap i Nato men det finns faktiskt en lösning till som inte känns helt orimlig.

Vad sägs om "Baltic Defence Force", BADFO, med Sverige, Finland, Danmark och de Baltiska staterna? Jag menar, har vi i dagsläget inte mer gemensamt med Estland, Lettland och Litauen än med Island?
Förutom medlemskapet i EU så har vi ett gemensamt innanhav att vårda och, handen på hjärtat, sannolikheten att ett yttre hot kommer från väst är knappast lika stor som från andra hållet.

Någon kanske invänder att de Baltiska staterna inte har så mycket att tillföra ekonomiskt och materiellt. Nej, det är säkert riktigt, men de har något annat som är minst lika viktigt, en brinnande vilja att försvara sin ganska nyvunna frihet och den viljan kan säkert kompensera en del för de övriga bristerna. För övrigt är väl förresten inte Islands ekonomi så mycket att skryta med den heller!

Det ena behöver givetvis inte utesluta det andra och jag tycker åtminstone tanken är värd att pröva.

Relaterat: SvD, SvD, SvD.

Andra bloggar om , .

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad är det vi ska försvara oss mot? Nej, lägg ner försvaret och vips så har vi ett enormt överskott i statskassan istället för underskott. Då kan vi börja prata om riktiga skattesänkningar, samtidigt som vi kan köpa suddgummin till alla skolbarn, ge pensionärer riktig mat, osv.