torsdag 27 september 2012

På söndag inviger vi Tyresöhallen

Tyresö har länge sett varit en kommun med mycket framgångsrika klubbar i de stora lagsporterna. Vem minns inte handbollstjejerna med flera SM-guld på meritlistan?


I dagsläget har vi Tyresö FF:s damer i toppen av allsvenskan och TTIBK:s herrar i innebandyns Superliga.  Dessutom återfinns både tjejerna och killarna i den nybildade föreningen Tyresö Handboll strax under elitserien.

En av framgångsfaktorerna har varit att vi alltid satsat mycket på att stimulera barn- och ungdomsidrotten med generösa aktivitetsbidrag och gratis tillgång till kommunens anläggningar. Det gör vi fortfarande och kommer att göra även i framtiden.
Att ge barn och ungdom möjligheter till vettiga fritidssysselsättningar är mycket högt prioriterat för Alliansen i Tyresö.

På söndag inviger vi ytterligare en toppanläggning, nämligen Tyresöhallen, med öppet hus och toppmatch i Superligan. 
Den gamla hallen, Nyboda, var sliten och behövde en ordentlig ansiktslyftning. När vi ändå höll på utökade vi läktarkapaciteten till 800 så att våra elitlag kan spela sina hemmamatcher i Tyresö. Att de krav som många specialidrottsförbund ställer på elitanläggningar är helt uppåt väggarna glömmer vi för några dagar.

Kom istället och kolla in den fräschaste hallen söder om stan!

Programmet finner du här. Vi börjar klockan 14 på söndag. Varmt välkommen!

Relaterat: AB, AB, DN, SvD.

fredag 21 september 2012

Därför blir det JA på söndag

På söndag håller Tyresö folkomröstning. Frågan medborgarna ska besvara är om kommunen ska behålla det taxesystem inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?


Jag kommer att rösta JA av följande skäl:

1)      Jag anser att Alliansen i Tyresö fått väljarnas mandat att styra kommunen till 2014. Att folkomrösta om en budgetfråga är att ”göra våld” på det mandatet. Är väljarna missnöjda med hur kommunen sköts ska de visa det i kommande kommunalval.

2)      En folkomröstning ska vara rådgivande kring en framtida fråga. Ska vi bygga motorvägen genom kommunen? Ska vi ha en flygplats?
Inte ett vapen för missnöjda oppositionspolitiker som inte får vara med och bestämma.

3)      Eftersom Tyresö är en ung kommun har vi, relativt sett, haft få äldre medborgare. Att vi då inte tillämpat den maxtaxa som de flesta andra kommuner gör, har inte belastat kommunens ekonomi särskilt hårt. Nu börjar vår kommun komma ikapp övriga, med en kraftig ökning av antalet äldre medborgare. Då har vi tyvärr inte längre råd att subventionera avgifterna extra mycket.

4)      Maxtaxan inom det aktuella området är fn 1760 kronor per månad. Det betyder att ingen betalar mer än detta, oavsett antal insatser eller storlek på inkomst. Taxorna står, efter justeringen 2011, fortfarande bara för 5 % av den totala kostnaden för kommunen. M a o betalas 95 % av oss alla via skatten. Det är bra och solidariskt, men tyvärr inte tillräckligt för framtida behov, tror jag. Att använda retoriken ”allt till alla” fungerar bara i opposition.

5)      Brukarna med lägst inkomster betalade noll (0) kronor i det gamla systemet. De betalar fortfarande noll (0) kronor. Vi tar fortfarande ansvar för de som har det tuffast ekonomiskt.

6)      Den nya taxan är tydligare och enklare samt ger brukaren en större valfrihet. Istället för att låta vårdpersonalen sköta städningen kan brukaren exempelvis, betydligt billigare, anlita en privat entreprenör med RUT-avdraget. Jag tycker vårdpersonalen ska vårda, inte städa.

Tonläget i den lokala debatten har ibland varit hårt och fyllt av beskyllningar från båda sidor. Jag förstår att det inte är lätt för den enskilde medborgaren att sålla fakta från smutskastning.

Min förhoppning är dock att du som röstade på Alliansen i valet 2010 ska visa detta genom att rösta JA på söndag. Vi har ansvaret. Vi tar ansvaret. Vi är beredda att fortsätta ta ansvaret.

Fler inlägg i ämnet hittar du här.

Relaterat: AB, AB, DN, DN, DN, SvD, SvD.

måndag 17 september 2012

Kjell-Olof, han förstår han

Den gamle finansministern, Kjell-Olof Feldt, gör idag ett utspel kring socialdemokraternas ekonomiska politik. Han tycker bland annat att partiet för en alldeles för borgerlig politik och vill se höjd matmoms och återinförd arvsskatt.


Dessa förslag tänker jag inte recensera här, utan jag fastnade för ett annat av hans uttalanden, nämligen det om jobbskatteavdragen.

Hr Feldt säger att jobbskatteavdragen skulle vara fördelningspolitiskt svåra att dra tillbaka, eftersom det skulle drabba folk med lägre inkomster svårast.

Tack Kjell-Olof! Du har, till skillnad mot en del av dina partikamrater, förstått ett av syftena med jobbskatteavdragen, och är vis och ärlig nog att erkänna det.

Relaterat: DI, Exp, AB, AB, SvD.

söndag 16 september 2012

Om två år

Om exakt två år har vallokalerna stängts alldeles nyss. Många av oss har anlänt till olika valvakor där vi hoppas och tror att väljarna ska ha förstått vårt budskap, och tyckt om det så mycket att de gett oss sin röst.


Hur kommer då tiden fram till valet att gestalta sig?

Enligt många bedömare är den politiska trenden att triangulera sina politiska motståndare. Det betyder i korthet att man desarmerar motståndarens bästa förslag, genom att föreslå, och kanske genomföra, något mycket snarlikt.
Om den trenden fortsätter finns det risk för att de flesta politiska partierna uppfattas som alltför lika, vilket i sin tur kan göra att färre väljare bryr sig om politik och i värsta fall avstår från att rösta. Det vore i så fall en olycklig utveckling.

På riksplanet tror jag att de avgörande frågorna kommer handla om regeringsduglighet och trovärdighet för sina förslag. Det ska till exempel bli väldigt intressant att se om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att presentera någon form av gemensam plattform. Eller kommer (S) att köra den klassiska taktiken att få väljarnas förtroende för en minoritetsregering som regerar med outtalat stöd från MP och V?

Att Alliansen klarar av att regera och utveckla landet har vi redan bevisat. Nu gäller det för oppositionen att visa detsamma.

I Tyresö kan man inte säga att det politiska klimatet är lugnt direkt. Den förestående folkomröstningen har rört upp känslor på bägge sidor och tonläget har skruvats upp rejält.

När folkomröstningen väl är genomförd tror, och hoppas jag, att vi kan återgå till ett politiskt klimat där vi kan samtala och respektera varandra, även om vi har olika åsikter.

I Tyresö har Alliansen i många år visat att vi, med bibehållen kontroll av ekonomin, kan utveckla kommunen och samtidigt hantera vardagspolitiken. När vi moderater för någon vecka sedan hade en halvtidskonferens, visade diskussionerna och förslagen att vi fortfarande är hungriga och har många bra idéer för framtiden. Det känns bra.

För oppositionen i Tyresö handlar det om att visa på ett trovärdigt alternativ, som inte bara baseras på nejsägande och orealistiska förslag till effektiviseringar. Om de klarar det? Jag tror det när jag ser det.

Jag tror och hoppas att jag om två år, liksom de två föregående gångerna, kommer att befinna mig på en valvaka där vi firar ytterligare en valseger och Tyresöbornas förtroende ytterligare fyra år.

Relaterat: AB, AB, DN, DN, SvD, SvD, SvD.

fredag 14 september 2012

Bra men inte det bästa

Regeringen föreslår en sänkning av bolagsskatten från 26,3 procent till 22 procent. Reformen ska delvis finansieras via hårdare regler för s k räntesnurror. Ett av motiven till sänkningen är att regeringen tror detta påverkar var de multinationella bolagen lägger investeringar, fabriker och huvudkontor.


Alla sänkningar av svenska skatter är positivt, men jag tror det finns andra åtgärder som bättre skulle stimulera sysselsättningen. De stora multinationella företagen har egna metoder och resurser att få ner sina skatter till rimlig nivå, och jag tvivlar på att denna åtgärd är avgörande för var man lokaliserar sin verksamhet.

Jag tror att den stora jobbtillväxten skapas i små och nya företag. För dessa är en sänkning av arbetsgivaravgiften och en översyn av LAS mycket viktigare än sänkt bolagsskatt. Det verkar som att även Centerpartiet har släppt dessa krav, vilket jag tycker är synd.

Att arbetsgivaravgifterna har sänkts för dem som anställer ungdomar är bra, men det skulle vara ännu bättre om vi kunde sänka dem generellt. Men det är inte för sent än!

Det andra förslaget i dagens paket är att investeringar skattegynnas. Privatpersoner som investerar i mindre företag ska kunna få skatteavdrag. Här kommer däremot ett mycket bra förslag! Det stimulerar en ny grupp att våga investera i nya verksamheter, förmodligen mestadels i små sådana. Bra jobbat Alliansen!

Relaterat: SvD, SvD, DN, DN, AB, AB.