lördag 21 februari 2009

Föräldraansvar i skolan

I den schweiziska staden Basel kan föräldrar kan få böta upp till 8 000 kronor om deras barn kommer till skolan trötta, hungriga och utan att ha gjort läxan. Det har lokalregeringen där beslutat. Föräldrarna kan också bötfällas om de själva inte kommer på möten i skolan.

Intressant tanke tycker jag. Egentligen är det förstås att gå för långt men det sätter fokus på ansvaret att vara förälder.

Jag har tidigare varit inne på föräldraansvaret både i skolan och i samhället i stort och kan bara inte låta bli att haka på här.

Det kan ju tyckas att det är självklart att det är föräldrarnas ansvar att ge sina barn någon slags grunduppfostran och en trygg hemmiljö som inkluderar läxhjälp och näringsriktig kost. Ändå vet vi att det inte är så för alla barn i Sverige heller, utan alltför många får klara sig själva utan föräldrarnas stöd.
Ska man då ställa krav bara på barnen och ungdomarna? Absolut inte!
Skolans uppgift är att lära ut ämnesfärdigheter, hur man söker kunskap och hur man arbetar i grupp etc. Det är föräldrarnas ansvar att se till att deras barn klarar av umgänget med och visar respekt för skolkompisar och vuxna i skolan! Klarar inte barnen och ungdomarna detta är det i första hand ett föräldraansvar.

Ska vi i Sverige då haka på schweizarna och stifta lagar inom området? Nej, det tycker jag inte. Däremot skulle jag kunna tänka mig något slags ”kontrakt” mellan hemmet och skolan där ansvaret klargörs. Ett sådant kontrakt skulle t ex kunna innehålla att om en elev stör lektionerna kan skolan ringa in en förälder som på plats får ansvara för att barnet sköter sig. Detta skulle kunna bidra till den arbetsro som så många elever och skolor behöver.

Relaterat: SvD.

Andra bloggar om , .

5 kommentarer:

Oskar sa...

Nej, man ska inte ställa krav _bara_ på barnen och ungdomarna. Det är därför straffet ges till föräldrarna för slapphänt uppfostran. Däremot ska krav givetvis även ställas på barn och ungdomar. Det är ingen mänsklig rättighet att negligera sina barn och inte heller att störa sina skolkamrater.

Det här beslutet är ett mycket lovvärt initiativ i en stat som prioriterar individens ansvar och barnens rätt till en god utbildning och en trygg uppväxt.

Barbaselo sa...

En liknande lag skulle aldrig fungera i Sverige. Den skulle med största sannolighet uppfattas som rasistisk.

Margareta T sa...

Vad blir det för påföljd om föräldrarna och skolan bryter kontraktet? jag tror mer på samarbete mellan flera myndigheter om barnen inte kommer till skolan eller stör så att lärarna inte klarar av dem. Koppla in socialförvaltning, team av olika slag. Det tycker jag ger bättre effekt.

Dick Bengtson sa...

Självklart Margareta, det ena utsluter inte det andra. Min tanke handlar mer om att klargöra ansvaret. Kontraktet är mer av moralisk art.

Margareta T sa...

Det är gietvis bra att lägga ett moraliskt ansvar på föräldrarna. Det vi gör är att lägga ett opinonstryck på dem. En del kommer att ta ansvaret, andra bryr sig inte ett dugg. Gäller att var uthållig och räkna i decennier vad beträffar effekten av insatsen.