torsdag 5 februari 2009

Nätcensur på departementen

Chefen på regeringens förvaltningsavdelning, Jan Landahl, har beslutat att införa ett system för att blockera internetsidor för människor som arbetar på departementen. Som exempel finns porrsidor, sidor som beskriver våld eller hets mot folkgrupp.

Man tar sig för pannan!

Har inte Jan Lindahl annat att göra på jobbet finns det en besparingspotential här, nämligen hans lön!

Att tjänstemän från UD, till exempel, som ska bedöma om ett land är säkert ur turistsynpunkt inte skulle få besöka sidor som beskriver våld, utan dispens från Lindahl, är ju rent nonsens. Är det så att Lindahl inte litar på att tjänstemännen inte porrsurfar från jobbet har han ett mycket större problem och det hanterar han inte genom att blockera några nätsidor.

Nej, omplacera Lindahl till att sortera tsunamiband i någon källare och ha förtroende för medarbetarna, det brukar fungera bättre.

Relaterat: DN, AB, SvD.

Andra bloggar om , .

Inga kommentarer: