torsdag 15 april 2010

Indiskt reptrick

På Kommunfullmäktige i Tyresö ikväll beslutades att gå vidare med detaljplanen för en mass- och flishanteringplats. Ett jobbigt beslut, dels för att platsen kanske inte är den helt optimala dels för att de närboende är starka motståndare.

Kommunen har gjort alla förstudier och analyser som rimligen kan krävas, undersökt alternativa lokaliseringar och försökt hitta ett samarbete med grannkommunerna.
Allt talar för att det här är den minst dåliga platsen. Som politiker måste man ibland fatta obekväma beslut där kommunens samlade nytta får gå före lokala opinioner.

Jag har skrivit om det förut och står fast vid att vi alla i vissa lägen är negativa till i grunden positiva förslag därför att det drabbar oss personligen. Det är helt mänskligt.

I den här frågan var det splittring i de politiska blocken. Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville återremittera eller avslå, övriga partier var för.

Socialdemokraterna som i grunden tog sitt ansvar för helheten försökte ändå sig på en populistisk balans på slak lina.
Direkt på mötet presenterade man ett förslag att för 20 mkr bygga in flismaskinen som ska användas max 15 dagar per år i någon form av hallbyggnad. Under övriga dagar vill man att hallen ska användas till annan aktivitet såsom boule (!) och bågskytte. Mitt i en masshanteringsplats!

På det sättet tror man sig blidka både de närboende och den grupp i kommunen som vill ha en boulehall byggd. Det kallar jag dyrt röstfiske eller kanske retorik à la Bommersvik...

Relaterat: DN, DN, DN, DN, SvD, SvD.

Andra bloggar om , , , , , .

Inga kommentarer: