tisdag 2 mars 2010

Boulehall – vara eller icke

Frågan om vi ska bygga en boulehall i Tyresö har varit aktuell det senaste halvåret.

Bakgrunden är att förra året blev det mångåriga provisorium som härbärgerade många spelare på vintern utdömt av brandmyndigheterna. Spelarna höll till i källaren på en skola i en miljö som inte alls var anpassad till boule, därför var också den lilla hyra de betalade kraftigt subventionerad.

Kommunens samlade föreningar lämnade efter detta ett förslag på hur de vill att kommunen ska bygga en ny hall för ca 4 miljoner.
Eftersom en sådan lösning skulle ta minst 2 år att realisera och när dessutom finansieringen varit oklar har kommunen erbjudit föreningarna ett alternativ.
Alternativet innebär att kommunen hyr en fastighet som i sin tur hyrs ut till föreningarna till självkostnadspris. Vi har t o m erbjudit ett startbidrag som skulle bekosta den grusbädd man måste ha för att spela.

Jag själv och många av kommunens tjänstemän har lagt ned mycket tid på att få ihop denna snabba lösning med klubbarnas bästa för ögonen, startsträckan skulle kunna bli max en månad.
Nu har tyvärr föreningarna tackat nej med motiveringen att de inte har råd och fortsätter hävda att kommunen ska bygga en särskild hall för skattebetalarnas pengar som sedan ska upplåtas till föreningarna för en bråkdel av den verkliga kostnaden.

Nu kommer kärnfrågan: Ska kommunen subventionera fritidsintressen för vuxna människor? Mitt svar är nej. I så fall borde vi väl även i rättvisans namn subventionera de som går på Friskis & Svettis, eller de som spelar badminton?

Låt mig bara förtydliga att vare sig jag, mitt parti eller Alliansen i Tyresö har något emot boule på något vis. Det är jättekul att så många, inte minst pensionärer, är aktiva med något de gillar. Tyvärr har man, inte än i alla fall, lyckats locka några ungdomar till spel.

Skattebetalarnas pengar ska räcka till mycket och kärnverksamheterna är fortfarande skola, vård och omsorg. Dessutom stöder vi barn och ungdomars fritidsintressen på en mängd olika sätt.
Det går aldrig att skapa exakt rättvisa i en kommun, men detta ställningstagande är helt i linje med den prioritering som gäller idag. Vi hjälper gärna till med en lösning och är öppna för fortsatta diskussioner med bouleföreningarna men skattepengarna behövs bättre till annat.

Andra bloggar om , , , , .

Inga kommentarer: