torsdag 8 april 2010

Folkpartiet och lärarna

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är mitt uppe i avtalsförhandlingar med lärarfacken. Förutom lönen är det frågan om lärarnas arbetstider som är i fokus.
SKL vill öka det lokala löneutrymmet till de skolor som går över till 40 timmars arbetsvecka med vanlig semester istället för dagens 45 timmar med ledigt på de flesta loven.
Lärarfacken säger i princip nej och hänvisar till nuvarande avtal som tillåter övergång om man är överens lokalt men där facket har lokalt veto.

SKL brukar hålla en enig front även över blockgränserna men nu har Folkpartiets företrädare hoppat av SKLs förhandlingsdelegation av, får man förmoda, rädsla för lärarfacken, av tradition en tung grupp i medlemskadern.

Synd, tycker jag. Dels tycker jag att man ibland faktiskt måste kompromissa så att det inte blir som sossarna i relation till LO dels börjar det bli tid att tänka nytt.

Jag har bloggat i ämnet tidigare och tror att både eleverna och lärarna har mycket att vinna på en övergång till 40 timmars arbetsvecka. Inte minst lärarna i form av högre status och därmed större stöd i opinionen för högre lön.

En koppling som dock är viktig att inse är att för att detta ska lyckas måste läsårets förläggning över året också ses över. Det är inte skrivet i sten att eleverna måste ha 10 veckors sommarlov förutom jul- påsk och sportlov även i framtiden.

Relaterat: SvD, Dagens Samhälle, Exp.

Andra bloggar om , , , , , .

Inga kommentarer: