onsdag 24 februari 2010

Tolerans på distans

När det ska byggas nya vägar, planläggas nya bostadsområden eller liknande finns en lång lagstadgad process att följa. Där förekommer det moment som arkitekttävlingar, utställningar, samråd med närboende osv. Lagstiftningen talar också om vilka som får överklaga beslut och vilka tidsgränser som gäller.

De flesta av oss tycker sannolikt att det är bra att vi bygger fler bostäder, att vi försöker rehabilitera missbrukare på behandlingshem eller att vi tar emot människor på flykt från krig och elände i världen.
De flesta av oss tycker också sannolikt att det är bra när vi bygger nya vägar, breddar befintliga eller gör andra åtgärder för att underlätta trafikflödet.

Men, och nu kommer ett viktigt men, inte om det sker i mitt närområde! De nya bostäderna skymmer min utsikt, den nya vägen kommer att störa med buller och de där missbrukarna kommer säkert minst att stjäla min cykel!

I Tyresö är det så att i stort sett alla planer för exploatering av nya områden överklagas och det betyder att processen kan ta upp till två år från det första beslutet.

Är det så att de flesta av oss i de flesta lägen innerst inne är oss själva närmast? Vad bryr jag mig om förskoletaxan om jag inte har barn i den åldern? Jag struntar väl i vad ett busskort kostar, jag åker ju aldrig buss!

Som lokalpolitiker måste man försöka ta hänsyn till alla medborgares intressen vilket med automatik innebär att man ibland måste gå emot vissa gruppers vilja och önskemål.

Det senaste exemplet i Tyresö är den anläggning för att flisa kvistar och grenar som planeras i Lindalen.
Syftet med anläggningen är att genom att själv flisa grenar och kvistar som röjs bort vid olika byggprojekt minska miljöpåverkan genom att radikalt minska antal transporter. Bra för klimatet, helt enkelt!
Anläggningen kommer att bullerisoleras enligt alla konstens regler och dessutom kommer själva flisarbetet endast pågå ett fåtal dagar per år. Dock blir en del av ett skogsområde som de närboende använder för lek och rekreation påverkat.
Jag är helt övertygad om att en stor majoritet av de närboende ställer sig bakom syftet med anläggningen, bara den inte byggs just här...

Det där med tolerans och förståelse i sin fysiska och mentala närmiljö är inte helt enkelt. Jag tror det är ett mänskligt drag att i första hand se till sig och de sina, men ibland måste man sträcka på halsen och försöka se saker ur ett större perspektiv.

Kanske ett steg på rätt väg är att bli medveten om sina egna svagheter?

En version av detta inlägg har tidigare publicerats i Tyresömoderaternas tidning Vi i Tyresö.

Andra bloggar om , , .

1 kommentar:

Anonym sa...

Det vet du Dick, Bygg och förändra men inte här för just där jag bor är det ju så känsligt.
Och som vi sa en gång i tiden när barnen är vuxna så sänk barnbidrag och höj dagistaxan och från nu vänta i några år så vi kan höja pensione. Vi skämtade men för några är det en sanning.

Ha det

Jensa