fredag 24 oktober 2008

KD och homoäktenskap

Ett förslag kring frågan om könsneutrala äktenskap är tydligen på gång från regeringen efter många och långa debatter i politiken och i samhället. Alliansen har jobbat hårt för att få med även KD på förslaget men allt stupar uppenbarligen på själva ordet, äktenskap.
Själv har jag inga problem med att kalla det giftermål eller något liknande så länge det rent juridiskt ger de människor som gifter sig, oavsett kön, samma rättigheter och rätten att genomföra ceremonin i en kyrka (förutsatt att man är medlem, förstås). Att låta enskilda präster vägra utföra sitt jobb faller bara tillbaka på dem själva och deras inskränkta människosyn och är inget bekymmer för mig heller.
Problemet i det här fallet tycks vara att regeringen har svårt att ena alla fyra allianspartierna kring ett gemensamt förslag.
Synd förstås om det inte lyckas men ibland skulle det faktiskt vara bra om inte partipiskorna var allenarådande. Debatten skulle bli friskare och på sikt skulle kanske medborgarna bli mer intresserade om man kunde ställa en fråga till en riksdagsledamot och få ett personligt svar istället för enbart partilinjen. Släppte man partipiskan medvetet i vissa frågor skulle det heller inte bli en prestigeförlust för ett enskilt parti om man förlorar i kammaren. I det här specifika fallet skulle ju Göran Hägglund kunna rädda ansiktet internt inom KD.

Det finns säkert många fler frågor av den här typen att lyfta fram för att få en spänstigare och mer personlig debatt i riksdagen. Vad säjs om FRA- och piratlagarna?

Relaterat: SvD, SvD, DN, AB.

Andra bloggar om , , .

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hur är det nu? Alla har rätt att säga vad dem vill utom vi kristna?
Kan vi som tror och lever enligt en kristet sätt att leva, kan vi, frågar jag, leva som vi tror?
Varför, ska lagen tvinga oss att säga upp vår tro?
Vi tror att äktenskapet är grundad i GUDS ord, och det är därför bögar enligt vår uppfattning, kan inte gifta sig.
En stark påtryckning av bög partiet, eller miljö partiet, vill köra över oss, varför?
Är vi mindre värda?
Vi kräver att kunna uttrycka oss, att kunna leva som vi tror, varför ska vi ändra vår sätt att leva för att en bög politisk partiet, som faktisk är minoritet, vill tvinga oss detta?
!!!!NEJ TILL BÖGAKTENSKAP!!!!

Wunder sa...

Kristna och andra religiösa får säga och tänka vad de vill. De får också ha vilka riter och förbund och annat som helst, så länge de inte bryter mot lagen. Vi har religionsfrihet i det här landet.

Det är därför som formella och lagligt reglerade äktenskap skall vara religionsneutrala. Så - den formella vigslorätten har ingenting med religiösa samfund att göra.

Var gärna medlem i din församling och gör det som församlingar brukar. Precis som folk är med i frimärksklubbar eller schackföreningar.

Men formella förbund mellan människor har ni inget med att göra. Det skall vara styrt 100% av demokratiska församlingar och beslut.

Dick Bengtson sa...

#Anonym. Nej ni är inte mindre värda men det är inte bögar heller. Vore förresten kul med en liten signatur eller ett smeknamn.
#Wunder. Håller med dig till 100%.

Per Nordin sa...

"så länge det rent juridiskt ger de människor som gifter sig, oavsett kön, samma rättigheter och rätten att genomföra ceremonin i en kyrka"

Varför skall lagen tvinga att någon skall kunna viga sig i kyrkan? Kyrkan styrs av tro (vare sig du håller med den tron eller inte) och endast den specifika trons regler och inte lagen. Det enda intressanta är att lagen inte gör åtskillnad mellan hetro- eller homoäktenskap.
Det finns inget som säger att två personer (eller samhället) har rätt att påtvinga prästen/kyrkan att utföra en ceremoni som strider mot deras tro! Det vore djupt ohumant, odemokratiskt, orättvist, omoraliskt att göra så.

Vi måste skilja det lagliga äktenskapskontraktet från den religiösa ceremonin. Vi _kan_ inte som demokratiskt och humanisktiskt samhälle tvinga ett trossamfund eller enskild präst att utföra ceremonier som strider mot deras tro. Det har samhället inget att göra med! Om det är en trossak så är det just en trossak och inte en samhällssak eller lagsak!! Vi KAN inte och FÅR inte lagstifta trosutövning!!!

Det ända rätta är att - som i många länder - frånta religiösa samfund juridisk vigselrätt och ha en civil / sekulär vigsel/registrering som enda juridiskt erkända äktenskap/partnerskap och sen låta kyrkor få uträtta en vigselceremoni som tillfredsställer de troendes tro att äktenskapet därtill binds inför Gud och inte bara inför lagen. Men denna religiösa ceremoni har alltså ingen som helst juridisk bindning, utan endast ett religiöst komplement för de som vill det. Det innebär att de som _inte_ viger sig civilt utan endast i kyrkan ses rent juridiskt som sambo, men de som viger sig juridiskt är vigda vare sig de senare (eller innan) utför en religiös vigsel eller ej.

Är kyrkan skild från staten så är den det. Det finns inte längre någon statskyrka i Sverige, så inte ens den protestantiska kyrkan kan tvingas av lagen att utföra en ceremoni som strider mot deras tro.
De övriga kyrkorna har aldrig kunnat tvingas till det. Ingen kyrka bör någonsin kunna tvingas till det. Tro är tro. Samhällsjuridik är samhällsjuridik. De har inget med varandra att göra.

Dick Bengtson sa...

Per, håller med dig om det mesta. Frågan är bara hur två kristna homosexuella månniskor ska göra om deras samfund vägrar viga dem? Vårt samhälle har ju en lag mot diskriminering bland annat p g a sexuell läggning. Samhällets lagar borde ju stå över ev religiös övertygelse, eller hur?