måndag 13 oktober 2008

Valuta för kommunalskatten

I nr 31 av tidningen Dagens Samhälle finns en intressant artikel om sambandet mellan anslagna resurser och hur nöjda medborgarna är med olika kommunala verksamheter.

Där konstaterar man att det inte finns någon självklar koppling mellan mer pengar och nöjdare kommuninnevånare. Man har jämfört fem områden och konstaterar att inom kultur och förskola oftast finns ett tydligt samband medan det för äldreomsorgen och grundskolan är mycket svagt och för gymnasieskolan finns det inget samband överhuvudtaget.
Tidningen har även tagit fram ett diagram som visar sambandet kostnad vs medborgarbetyg för kulturområdet.

Detta ger ytterligare en känga till socialdemokraterna i Tyresö som svartmålar skolan och vill lösa alla problem de säger sig upptäckt genom att anslå mer pengar till allt och alla utan att berätta om hur finansieringen ska ske.
Självklart betyder inte det här att allt inom Tyresös skolor är perfekt utan att det handlar om långsiktigt och tålamodiskt förbättringsarbete där ökade anslag inte alls har den betydelse man kan förledas att tro.

När det gäller kulturen i Tyresö är medborgarna att gratulera. Jag har jämfört medborgarnas betyg med kostnaden per innevånare och utgått från att höga betyg till så låga kostnader som möjligt är det optimala. Då hamnar Tyresö på tredje plats bland 84 deltagande kommuner. Inte illa! Det betyder att medborgarna i Tyresö verkligen får valuta för sina skattepengar.

Läs tabellen i Dagens Samhälle.

Relaterat: DN, SvD.

Tidigare blogginlägg i samma ämne.

Andra bloggar om .

3 kommentarer:

Martin Nilsson sa...

Ja du...

Kommer du då att rösta emot den "satsning" som ditt parti nu (efter år av dåliga resurser) föreslår i årets budget?
Enligt din egen argumentation är ju det rimligen slöseri med skattebetalarnas pengar.

Sedan är det väl så att du vet (om du läste vårt budgetalternativ förra året) att vi föreslog konkreta besparingar förra året för att finansiera förslagen. Besparingar som ni nu tagit över i årets budget. Kommer du att rösta emot dem också?

Slutligen - om det bara hade varit så att vi velat lösa skolans problem (glad att du medger att skolani Tyresö inte är himmelriket) enbart genom ökade resurser och ni hade haft en massa andra goda idéer så hade jag förstått dig. Men sanningen är ju den att ni röstat emot alla våra förslag om ökad utvärdering och tydligare mål. Och ni har inte kommit med någonting eget.

Ni är nöjda - och ditt inlägg illustrerar just det.
Och ni kan naturligtvis chansa på att Tyresöborna är det också.
Men din partilednings iver att "satsa" på skolan antyder väl att de inte är helt säkra....

Men det är ju kul att det finns en Tyresö-politiker till som bloggar.

Martin Nilsson sa...

Glömde skriva att jag är oppositionsråd för (s) i Tyresö - kan kanske vara bra för dina läsare att veta...

Dick Bengtson sa...

Poängen med mitt inlägg är att det inte finns ett givet samband mellan mer pengar och bättre resultat. Eftersom resurserna är begränsade ska man inte stirra sig förblindad på ökade anslag och tro att de löser alla problem. Kvalitetsutveckling är ett långsiktigt och tålmodigt arbete med en verktygslåda som innehåller många olika verktyg där pengar är ett bland många. Resultaten i Tyresös skolor är bra (se t ex nationella proven åk 5) men kan självklart bli ännu bättre och kan vi satsa mer på skolan utan att äventyra kommunens ekonomi i stort har jag inget emot det.

I övrigt håller jag med dig – att det är kul med bloggande Tyresöpolitiker alltså.