onsdag 5 september 2012

S sprider osanning i Tyresö


I Tyresö har oppositionen drivit igenom att vi ska ha en folkomröstning om taxan i hemtjänsten. Med skräckpropaganda som ”Stoppa avgiftschocken”, har man fått många Tyresöbor att skriva på listor och begära en folkomröstning.

Jag har tidigare ifrågasatt om politiker i opposition ska använda folkomröstning som ett demokratisk redskap, när man inte fått väljarnas förtroende att leda en kommun. Den åsikten står jag fast vid. 
Jag står också fast vid att folkomröstning är ytterst olämpligt att använda när det gäller budgetfrågor.
Om väljarna är missnöjda med budgethanteringen bör de visa det i nästa val istället!

Nu är vi i alla fall där och en folkomröstning ska genomföras den 23 september. Under helgens Tyresöfestival delades det ut en pamflett, utan avsändare, som argumenterar för ett nej.

Varför vågar inte S, MP och V stå som avsändare? Är de rädda för att Tyresöborna ska förstå att ”det folkliga upploppet” egentligen är en politiskt initierad, styrd och organiserad vendetta?

Inte nog med att avsändare saknas, pamfletten innehåller flera direkta osanningar. Några exempel:

**Man svänger sig med att förbehållsbeloppet, det belopp de äldre alltid får behålla oavsett hur mycket hemtjänst de har, är likvärdigt med socialbidraget. Sanningen är att förbehållsbeloppet är minst 1000 kronor högre än normen för socialbidrag.

**Man påstår att Tyresö har de dyraste avgifterna i länet. Sanningen är att det är många kommuner som har samma system. Bland andra Botkyrka, Sigtuna, Nynäshamn och Södertälje som alla fyra styrs av socialdemokrater…

Sanningen är också att ingen betalar mer än 1760 kronor per månad, hur många hjälpinsatser man än får. 95 % av äldreomsorg och hemtjänst finansieras fortfarande via kommunalskatten.

En annan sanning är att de allra fattigaste pensionärerna inte betalade någonting alls före taxejusteringen. Det gör de inte nu heller.

Vi i Alliansen tar ansvar för Tyresös ekonomi, både idag och imorgon. Därför kommer jag att rösta JA 23 september. Gör det du också!

Relaterat: SvD, SvD, DN, DN,

24 kommentarer:

Anonym sa...

Stämmer. Det var ca 8750 personer i Tyresö som röstade på antingen S, V eller Mp i valet 2010. De fick ihop ca 3600 namnunderskrifter mot nya taxan. Frågan är om det är en bedrift?

Dick Bengtson sa...

#M# Om jag inte hade vetat sanningen, skulle jag också kunnat skriva på.
Med formuleringar som "Avgiftschock" ville man ge intrycket att den nya taxan skulle tvinga våra äldre från hus och hem, vilket såklart inte stämmer.

Anonym sa...

Dags att städa framför egen dörr Dick Bengtsson! Fråga gärna din företrädare tillika kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl vad han menar med lögnerna på Moderaternas hemsida http://www.tyresomoderaterna.se/visa-nyhet/items/oppositionen-foersoekte-stoppa-information-om-folkomroestningen.html.

Här påstås att oppositionen försökt stoppa "neutral" kommuninformation och hur valet ska gå till, dvs genomförandet.

Det påstås också att Förvaltningsrätten avslagit vårt överklagande med en motivering från Förvaltningsdomstolen.

Lögn 1: Oppositionen har aldrig försökt stoppa kommunen från att informera om folkomröstningens genomförande. Tvärtom! Vi är mycket angelägna om att kommunen informerar, så att det blir ett högt valdeltagande. Självklart! Nu tycks dock kommunen/Moderaterna ha varit för upptagna med att försöka omformulera vad folkomröstningen/folkinitiativet egentligen handlar om, dvs de avgiftshöjningar som genomfördes kort efter valet 2010, trots att ni gick till val på det motsatta. Många Tyresöbor tycks inte ha en aning om folkomröstningen.

Lögn 2: Förvaltningsrätten har inte avgjort målet. Det kommer att göras efter folkomröstningen.

Lögn 3: Eftersom målet inte avgjorts ännu kan det knappast finnas någon motivering.

Ser fram emot ditt svar på detta.

vänligen
Marie Åkesdotter
gruppledare Miljöpartiet Tyresö

Dick Bengtson sa...

#Marie Åkesdotter# Intressant att du använder dig av den klassiska taktiken "anfall är bästa försvar".

Mitt blogginlägg handlar om osanningar i "det folkliga nätverkets pamflett som delas ut i kommunen. Jag, och alla andra läsare, noterar att du inte med ett ord bemöter min kritik. Det kan bara tolkas på ett sätt...

Anonym sa...

Ja Dick, du säger det väldigt bra själv. Anfall är bästa försvar och det är inte jag som börjar anfalla. Det var du och det var Fredrik Saweståhl.

Och frågan om vem som sprider lögner... Det kommer att visa sig eftersom det hela är uppe till granskning i media. Mycket bra! Någon neutral information är det ju inte fråga om det som kommunen/Moderaterna sprider.

Det hade varit mycket trevligare med en schysst folkomröstning där JA- och NEJ-sidan hade kunnat argumentera i sak istället för att behöva bemöta lögner och vinklad information, där kommunen används som en megafon/propagandaapparat.

Jag förstår att du tycker folkomröstningen är jobbig, men ni skulle istället ha varit ärliga inför valet och inte lovat pensionärerna saker som ni inte kunde hålla några månader efter valet.

Du får också prata med dina företrädare på riks som varit med och utformat den nya grundlagen som ger medborgarna rätten att kräva en folkomröstning om man samlar ihop 10% av de röstberättigade i en kommun. (Det står MP för övrigt helt bakom).

MP ingår i nätverket "Gilla trygghet" Nej till höjda avgifter inom omsorgen om äldre och för personer med funktionsnedsatthet. Där ingår flera partier, pensionärsorganisationer och privatpersoner. Vi arbetar för samma sak i en specifik fråga. Vi går alltså inte till val med olika partiprogram. Vi skäms inte för vilka vi är, men ser inte behovet av att profilera oss var för sig eftersom vi jobbar för samma sak.

Jag noterar också att du inte bemötte det jag skrev. men jag förväntar mig ett svar nu.

Hälsningar
Marie Åkesdotter
Gruppledare MP Tyresö

Anonym sa...

Marie,
Den dagen förvaltningsrätten friar kommunen från era anklagelser, är du då beredd att släppa era konspirationsteorier och istället rikta ert granskande öga mot det tvivelaktiga material ni och de andra vänsterpartierna har åstadkommit?
Jag tittade på er lilla skrift ni delade ut på Tyresöfestivalen och där hittade jag minst tre rena lögner. Jag brydde mig inte om att räkna de stycken som är uppenbart vilseledande. De var allt för många.

Anonym sa...

Hej Dick
Ett typexempel på varför politikerföraktet växer, alla kastar "dynga" på varandra och inte argumenterar för sin åsikt. Vi hör!Jensa


Anonym sa...

Poäng till dig Jensa. Du skulle vara kommunalråd för en vecka bara så förstår du att det inte är så lätt. Men du har rätt. Det är bara vi politiker som kan ändra på detta.

Anonym sa...

Dick, jag tolkar det som att du inte känner till att överklagandet gäller formerna och inte innehållet.

Du får gärna förklara vad det är för osanningar du syftar på och vad ditt inlägg handlar om egentligen.

Du får också gärna bemöta mitt första inlägg. Har du någon förklaring?

Hälsningar
Marie

Dick Bengtson sa...

#Marie# Jag talar också om innehållet. Formalian får rätten hantera.

Jag tycker mitt inlägg är väldigt tydligt, men för din skull jag upprepar några exempel på osanningar:

**Man svänger sig med att förbehållsbeloppet, det belopp de äldre alltid får behålla oavsett hur mycket hemtjänst de har, är likvärdigt med socialbidraget. Sanningen är att förbehållsbeloppet är minst 1000 kronor högre än normen för socialbidrag.

**Man påstår att Tyresö har de dyraste avgifterna i länet. Sanningen är att det är många kommuner som har samma system. Bland andra Botkyrka, Sigtuna, Nynäshamn och Södertälje som alla fyra styrs av socialdemokrater…


Dessa får du gärna bemöta.

Martin Nilsson sa...

Hej Dick

Två kommentarer:
Förbehållsbeloppet är förvisso högre än socialbidraget - men det ska rymma saker som om man har behov av får extra pengar för i försörjningsstödet (dvs socialbidraget). Hit hör saker som exempelvis sjukvård, tandvård, hemförsäkring, resor och läkemedel.
Eftersom dessa ofta är betydande för äldre är det i högsta grad rimligt att säga att de äldre nu hamnar på en jämförbar nivå med socialbidraget. Det vet man om man kan systemet.

Den som vill läsa mer om skillnaden kan se reglerna för förbehållsbelopp på http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/avgifterialdre-ochhandikappoms7 och reglerna för försörjningsstöd på http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18219/2010-12-28.pdf

När det gäller högsta taxan i länet är det intressant att du Dick säger att de har samma system. Det stämmer nog ibland när det gäller vilken metod man har att räkna avgifter. Det innebär inte att man har samma nivåer. Och det har man inte. Redan innan avgiftshöjningen låg Tyresö över genomsnittet i länet när det gäller avgiftsfinansiering. Det går att läsa i SKL:s databas Kolada.se.

Nu ligger vi högst om man väger samman de olika nivåerna både för insatser och trygghetslarm. Och om inte Dick tror mig så får du väl berätta om en kommun som har högre avgifter - så kan vi jämföra...

Däremot är det ju aningen genant att den kommun som du är med och styr fortfarande på sin hemsida har ett felaktigt räkneexemepel på sin hemsida som ska visa att pensionären får en avgift på 459 kronor per månad när det visar sig att hans verkliga avgift - givet de uppgifter som publiceras i exemplet ska ha en avgift på drygt 1600 kronor per månad.

Om man pratar och begär av andra att de ska hålla sig till sanningen - kanske man inte ska kasta alltför mycket sten...

Anonym sa...

Martin,

Om du läser din egen länk så ser du att hänsyn tas för kostnader för läkemedel, resor, hemförsäkring och allt annat du skriver om när förhållsbeloppet räknas ut. Däremot tar man inte hänsyn till personers tillgångar. Som du vet kan man varken äga t ex bostad eller bil förrän du blir aktuell för försörjningsstöd.

Att likställa avgiftsfinansieringen med nivån på avgifterna är också helt fel. Tyresös äldre har en betydligt högre inkomst än snittet i landet vilket gör att fler betalar en avgift än i de flesta andra kommuner. Därav blir den totala avgiftsfinansieringen högre.

För övrigt går det inte att jämföra avgiftsnivåerna generellt som du gör eftersom taxorna är olika byggda.

Exempel:
S-styrda Sundbyberg tar visserligen bara ut 231 kr för trygghetslarmet (Tyresö 250 kr), men de tar också ut en installationsavgift om 550 kr vilket inte Tyresö kommun gör. Hur underlättar det för de äldre att ta beslut att skaffa sig ett trygghetslarm?

Andra kommuner har timtaxa där man snabbt kommer upp i högkostnadsskyddet om du har ett stort behov. I Tyresö kan du ha obegränsat med omvårdnadsinsatser dag och kväll för 822 kr/mån.

Fö så använder alla S-kommuner i länet det lagstadgade högkostnadsskyddet som också Tyresö gör idag. Varför gör ni så?

Räkneexemplet som du hänvisar till är inget räkneexempel utan situationen för en omsorgstagare i Tyresö. "Nils" finns alltså i verkligheten och han betalar 459 kr/månaden. Inget annat.

Är det fler saker som är oklara så får ni gärna komma tillbaka med fler funderingar.

Martin Nilsson sa...

Hej M

Ditt resonemang om försörjningsstöd och förbehållsbelopp är ju intressant - men har ju inget med den diskussion som vi nu för. I försörjningsstödet räknas inte sjukvård och läkemedel in. Är du i behov av det kan du få extra medel för det. Förbehållsbeloppet däremot förutsätts täcka sådana kostnader. Alltså blir det för någon som använder normalt mycket sjuk- och tandvård, läkemedel och vill ha sitt hem försäkrat fullt jämförbart. Skulle man därtill vilja ha SL-kort kan man säkert hamna under (även om man väl då som pensionär är berättigad till) försörjningsstöd.

När det gäller nivåerna så är det bra att det finns en lagstadgad maxtaxa så att inte kommunpolitiker kan skinna äldre människor som är i behov av omsorg. Problemet är att man för de som har lägre inkomster kan göra just det. Vårt gamla system i Tyresö var överlägset det nya både därför att det gav oss färre fattiga pensionärer och det möjliggjorde för fler äldre att ha omsorg i hemmet och därmed kunna bo kvar hemma längre - vilket var en lysande affär även för kommunen.

När det gäller nivåerna så kanske M kan förklara varför städning kostar drygt 400 kronor i Haninge och närmare 700 i Tyresö. På samma sätt kan man undersöka larm, service och omsorgsavgifter och se att i varje kategori ligger nu Tyresö bland de högsta vilket gör att vi innan man når maxtaxan har Tyresö den högsta avgiften (sedan när man nått maxtaxan hade ju lagstiftaren förbjudit högre avgifter vilket ledande moderatpolitiker i Tyresö beklagat sig över...)

Slutligen det "riktiga" exemplet. Jag sätter riktigt därför att slår man in den pension och den hyra ni presenterar i pensionsmyndighetens uträknare för bostadstillägg får man ett högre bostadstillägg och därmed högre avgiftsutrymme och högre avgift. Detta kan vem som helst kolla.

Sanningen i ert riktiga exempel är ju att det finns uppgifter som ni glömt berätta om. Som att Nils har en förmögenhet och därför får lägre avgift i ert system.

Men det kanske inte funkar med er retorik att detta drabbar pensionärer med högre inkomster? Att pensionär med liten pension får betala mer om han inte har förmögenhet än om han har förmögenhet menar jag...

Det är därför ni vet att ni inte pratar sanningen, och hela sanningen. Den är inte lika rolig.

Anonym sa...

Hej Dick!

1. Hur ska jag tolka att du fortfarande inte har bemött uppgifterna om Fredrik Saweståhls lögner? Tyvärr har samma lögner upprepas i er tidning ”Vi i Tyresö”.

2. Du har inte heller kommenterat att ni gick till val på löften om att inte höja avgifterna. Tycker du att det är ok att lura väljarna för att få makt och sen kunna göra vad man vill?

3. Du skriver om våra ”konspirationsteorier” och syftar på att vi anser att kommunens valinformation är vinklad… I kommunens information som kom samtidigt med rostkortet står t.ex. ”Personer med flera insatser och relativt goda inkomster betalar mer än tidigare. Ingen betalar dock mer än 1760 kronor per månad för tjänsterna.” Vad tycker du att en relativt god inkomst är? Hur stor är den om man inte behöver betala mer? Vet du det? Och vad anser du själv?

4. Vad anser du om att kommunen ”glömmer” att berätta att typexemplet ”Nils” har en förmögenhet och att han därför får en betydligt lägre (flera hundra) avgiftshöjning än vad han skulle få om han inte hade en förmögenhet? Är inte det konstigt? Dels att kommunen inte upplyser om att han har en förmögenhet, och dels att Nils får betala mycket mindre med anledning av hans förmögenhet? Eller är det ok anser du?

Jag ser återigen fram emot svar på alla frågor! Hittills har du krävt svar av mig, men tydligen inte tyckt dig skyldig att ge mig några svar tillbaka.

Hälsningar
Marie Åkesdotter
gruppledare Miljöpartiet Tyresö

Dick Bengtson sa...

#Marie Åkesdotter# Uppenbarligen anser vare sig jag, eller Alliansen i Tyresö, att vi ljuger. Det är allvarliga anklagelser du kommer med, Marie.

Ni säger att ni värnar om de med de lägsta inkomsterna, och det skulle vara ett motiv till att tvinga fram en dyr folkomröstning. Vad ni inte säger är att de pensionärer med lägst inkomster inte betalade något före taxejusteringen och inte betalar något nu heller. Intressant.

Det en liten grupp personer (7 st) som fått höjningar på över 700: - i månaden – förvisso en stor höjning, det kan jag hålla med om. Noteras ska dock att detta rör sig om är personer som har både höga pensioner och stora vårdbehov så att de slår i det maxtak som riksdagen beslutat om.

Att Alliansen skulle gått till val på att inte höja några taxor är ju nonsens, Marie. Att ta ekonomiskt långsiktigt ansvar innebär, vilket jag är övertygad att de flesta Tyresöbor förstår, att kontinuerligt se över både kostnader och intäkter. Allt annat vore oansvarigt.

Vi har redan justerat flera avgifter, inte minst inom mitt ansvarsområde, och kommer fortsätta med det om det behövs.

Jag noterar att de "arga medborgarna" som debatterar här, består av tunga representanter för S och MP. Kanske inga "vanliga" medborgare.

Slutligen har jag sett att ni på er hemsida, efter min uppmaning, i skymundan, men ändå, kommit ur garderoben och angett vilka organisationer som ligger bakom kampanjen. Det verkar som ni bara har den ena pensionärsorganisationen bakom er. Har ni tappat den andra?

Anonym sa...

Dick, kan du inte anstränga dig och besvara mina frågor ovan. Här kommer de en gång till med kommentarer:

1. Hur ska jag tolka att du fortfarande inte har bemött uppgifterna om Fredrik Saweståhls lögner? Tyvärr har samma lögner upprepas i er tidning ”Vi i Tyresö”.

Ny kommentar: Menar du att målet har avgjorts av Förvaltningsrätten? Om inte, så är det väl lögner. Jag skulle hellre säga att det är ett faktum och inga anklagelser.

2. Du har inte heller kommenterat att ni gick till val på löften om att inte höja avgifterna. Tycker du att det är ok att lura väljarna för att få makt och sen kunna göra vad man vill?

Ny kommentar: Inför valet arrangerade pensionärsorganisationerna i Tyresö en frågestund/debatt, där alla partier gav utfästelser om att inte höja avgifterna.

I Moderaternas valmaterial stod det att äldreomsorgen ska vara skattefinansierad. Inte med ett ord nämndes planerna på högre avgiftsfinansiering. Ni borde ju ha känt till det då, eftersom beslutet om höjningen genomfördes kort efter er valseger.

3. Du skriver om våra ”konspirationsteorier” och syftar på att vi anser att kommunens valinformation är vinklad… I kommunens information som kom samtidigt med rostkortet står t.ex. ”Personer med flera insatser och relativt goda inkomster betalar mer än tidigare. Ingen betalar dock mer än 1760 kronor per månad för tjänsterna.” Vad tycker du att en relativt god inkomst är? Hur stor är den om man inte behöver betala mer? Vet du det? Och vad anser du själv?

Ny kommentar: Dick, du bemöter inte detta? Vad anser du?

4. Vad anser du om att kommunen ”glömmer” att berätta att typexemplet ”Nils” har en förmögenhet och att han därför får en betydligt lägre (flera hundra) avgiftshöjning än vad han skulle få om han inte hade en förmögenhet? Är inte det konstigt? Dels att kommunen inte upplyser om att han har en förmögenhet, och dels att Nils får betala mycket mindre med anledning av hans förmögenhet? Eller är det ok anser du?

Ny kommentar: Du bemöter inte detta heller. Varför?

Jag besvarar gärna dina frågor när du har bemödat dig och svarat på var och en av mina.

Hälsningar
Marie Åkesdotter
gruppledare Miljöpartiet Tyresö

Anonym sa...

Martin,

Följande text är kopierad ur Socialstyrelsens meddelandeblad om försörjningsstödet som du själv länkade till: I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Låt oss jämföra en person som får beviljat försörjningsstöd och som inte har några som helst sjukvårds- eller läkemedelskostnader mot en äldre omsorgstagare med stort vårdbehov. Vi antar också att man inte har höjt förbehållsbeloppet, vilket är möjligt att göra.

Den äldre betalar då 3300 kr (högkostnadsskydd sjukvård/läkemedel 2200/1100 kr) mer per år eller 275 kr mer i månaden för sin sjukvård och läkemedel än försörjningsstödstagaren.

Försörjningsstödstagaren har då 3720 kr att röra sig med medan den äldre har 4692 kr. Det är en betydande skillnad trots den äldres stora vårdbehov.

Förbehållsbeloppet är också, precis som maxtaxan, ett lagstadgat skydd, men för dem med låga inkomster. Vi har inte ändrat på det. Varför har ni inte uppmärksammat detta tidigare om det är så fruktansvärt?

När det gäller Nils så har man valt honom för han är ett typiskt exempel på en omsorgstagare. Många äldre har nämligen tillgångar. Om du inte gillar hur man fastställer bostadstillägget eller avgiftsutrymmet så är det väl något du skulle tagit tag i när du satt i riksdagen. Detta görs ju inte annorlunda här än i någon annan del av landet.

Släpp era konspirationsteorier. Om vi hade velat vinkla matrialet så hade vi väl sätt till att de hade satt upp ett exempel på en person som fått sänkt avgift. De finns nämligen också.

Martin Nilsson sa...

Hej M

Det blir bättre om du kopierar hela texten - inte bara en del av den. Det står I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska kostnaden om den är skälig.

Med andra ord bedöms dessa kostnader utöver normen och individuellt i försörjningsstödet. Därför får den med försörjningsstöd normen plus detta - medan dessa kostnader förväntas ingå i förbehållsbeloppet. Kanske dags att lära sig systemet?

Följaktligen är de jämförbara (bara Sl-kortet kostar 490 kronor per månad - men i er värld är det kanske onödigt att de rör på sig - eller försäkrar sig).

När det gäller Nils så är ju det intressanta att ni och er informationsavdelning utelämnat information (att Nils har förmögenhet och därför betalar lägre avgift) för att få det att framstå som att det inte drabbar låginkomsttagare. Och när ni vägrar ta bort vilseledande information trots att den i sin nuvarande information är fel så är ni inte bättre än vilket kubanskt informationsministerium som helst. Det är fakta - inte någon konspirationsteori.

Anonym sa...

Martin,

Det borde jag förstås gjort. Det är klart att boendekostnad mm ligger utöver normen. Sen kan man fråga sig hur vanligt det är att våra omsorgstagare har arbetsresor och betalar för a-kassa? I praktiken hävdar jag fortfarande att skillnaden är betydande.

Det är dessutom intressant att era huvudargument nu för tiden handlar om saker som inte påverkas av den nya taxan. Förbehållsbeloppet är samma som tidigare precis som metoden att räkna ut avgiftsutrymmet. Snacka om att vilja vilseleda tyresöborna!

Martin Nilsson sa...

Hej M

Bra att kunna medge ett fel. Hemförsäkring och SL-kort tycker jag nog att pensionärer som jobbat ett helt liv ska kunna ha råd med det. Och då hamnar de (med en normal konsumtion av läkemedel och sjukvård) på försörjningsstödsnormen.

Nu till nästa punkt...
Förbehållsbeloppet är detsamma - helt rätt. Däremot är det ju en avsevärd skillnad i hur stor andel av avgiftsutrymmet som tas ut.

Om vi tar Nils som ett praktiskt exempel fick ju han i det gamla systemet betala 60% av avgiftsutrymmet. Därmed fick han mer kvar utöver förbehållsbeloppet. Om Nils har förmögenhet (vilket han visat sig ha i verkligheten - om än inte på kommunens informationsmaterial) så förväntas han i praktiken ta av den (svårt om förmögenheten är bundet i exempelvis en fastighet) för att upprätthålla en nivå utöver förbehållsbeloppet. Men även ni tvingas ju medge att Nils även i det exemplet fick mer över med den gamla taxan.

Summa summarum - även om vi inte lagt något förslag om att höja förbehållsbeloppet (men det kan självklart diskuteras om ni ser ett utrymme för det) skulle den gamla konstruktionen i de allra flesta fall innebära ett utrymme utöver förbehållsbeloppet.

Vänliga hälsningar

Martin

Anonym sa...

Det har alltid tydligt framgått på samtliga nätverkets sidor vem som är avsändare. Varför skulle vi gömma detta?

Det jag undrar är varför ni nu tagit samma kampanjnamn? Tänker att förtroende är en bra grej.

Hur tror du invåndare i Tyresö kommer reagera när de ser två sidor med samma namn?

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Nu far du med osanning. Att S, V och MP tillsammans med några organisationer står bakom sidan kompletterades för bara några dagar sedan. Förmodligen pga min kritik. Innan dess fanns bara ett anonymt mobilnummer.

Vi måste få möjlighet att bemöta de beskyllningar som sprids i kommunen. Det är väl knappast någon som kan ha copyright på begreppet trygghet?

Läs gärna mer på http://gilla-trygghet.se/

Anonym sa...

Pinsamt Dick att du inte kunde svara Mari.

Pinsamt att du tycker det är ok att sno motståndarnas grejer.

E

Dick Bengtson sa...

#E# Om jag argumenterar på min blogg och hävdar olika saker, förväntar jag mig att den som kommenterar svarar på mina påståenden. Inte drar igång en egen pajkastning utan att bemöta det jag sagt.
Undrar vem som är pinsam i det här fallet?