onsdag 29 oktober 2008

Fildelning – en liten betraktelse

Piratpartiet och många bloggare ägnar mycket tid och plats för att diskutera, och oftast kritisera, den s.k. fildelarlagen. Man anför många argument mot lagförslaget men jag ser inte många som tar upp den viktigaste frågan. Är det skillnad på stöld och stöld?
Om jag tar något som tillhör någon annan olovandes så betraktas det i alla andra sammanhang som stöld. Självklart kan man diskutera om de föreslagna påföljderna speglar graden av brott men det är en helt annan diskussion.
Jag ägde och drev tidigare en butik, och med vissa bloggares resonemang skulle jag å ena sidan i butiken kunnat distribuera stulna varor och piratkopierade filmer gratis samtidigt som jag inte kunde ta fast och anmäla snattare.
Ett annat exempel skulle kunna vara piratkopierade märkesvaror. Är det rätt att kopiera och därmed snylta på andras design och produktutveckling? Var ligger skillnaden mot musikfiler på nätet?Man kan ju naturligtvis betrakta de här sakerna från helt olika synvinklar och från helt olika utgångspunkter.
Några diskuterar om det synonymt i så fall skulle vara förbjudet att låna ut böcker till sina vänner. Jag tycker inte den jämförelsen är så bra. För det första så har jag betalt för boken och såvida jag inte kopierar hela boken kan inte jag läsa den samtidigt som någon annan har den. För det andra vet jag inte när jag laddar ner från ”nätkompisar” om de faktiskt har betalat för sina filer.
Tekniken har sprungit ifrån lagstiftningen är ett annat argument. Ja, kanske det, men bara för att det finns teknik att slå ut ett butikslarm så är det fortfarande ett brott att olovligt ta sig in i butiken och plocka med sig varor.

Jag tycker inte att lagen ska gå längre än EU-direktivet, som kräver koppling till en rättegång kring immaterialrättsintrång för att tvinga Internetleverantörer att lämna ut IP-nummer, men tycker samtidigt att det är viktigt att den enskilde författarens, filmmakarens eller kompositörens upphovsrätt skyddas. Man ska heller inte glömma bort i debatten att fildelning som sådan inte är ett brott så länge man inte delar upphovsrättsskyddat material.

En bloggare som jag tycker har ett sunt angreppssätt i den här frågan är Mark Klamberg, han skriver bl a:

”Här finns ett tvådelat ansvar.
1. Vi konsumenter och brukare måste respektera upphovsrätten och inte bruka
material där upphovsrätten kränkts.
2. Upphovsrättsindustrin måste erbjuda produkter och tjänster på ett sätt
som är anpassat till den nya tekniken.”


Han förordar istället för ett anarkistiskt synsätt att om konsumenterna inte gillar industrins erbjudande så ska konsumenterna avstå från att konsumera. Inte kränka upphovsrätten. Med tillräckligt stark köpbojkott kommer industrin att tvingas skapa produkter och tjänster som är teknikanpassade.
Piratpartiet som i FRA-frågan fått många pluspoäng för sitt sätt att driva opinion inhöstar i det här fallet lika många minus i mina ögon genom att inte ens diskutera den här aspekten.

Läs hela Mark Klambergs blogginlägg här.

Relaterat DN, SvD.

Andra bloggar om , , , .

4 kommentarer:

Christoffer sa...

Ett par påpekanden.

För det första så jämför du INTE stöld och stöld, du jämför stöld och "otillåten kopiering av upphovsskyddat verk" Det är två VÄLDIGT skilda saker. Upphovsrätt aär ett konstgjort monopol skapat av staten med vissa begränsningar det går inte att jämföra med ägande.

för det andra så är inte all fildelning olaglig (Även om "de fyra stora" vill framställa det så.) JAg tex fildelar fult lagligt varje dag och stora delar av alla som spelar spel på nätat använder fullt lagligt fildelning för att ladda ner patchar och uppdateringar.

För det tredje så vänder sig de flesta som klagar på direktivet mot att det är rättsosäkert och frångår väldigt många års rättslig praxis.
Dels så är inte ett IP nummer en unik identifikator (Jag delar tex ut delar av min uppkoppling gratis via WLAN så vem som helst kan använda "mitt" ip) Dels så ska inte privata aktörer aggera polis.

slutligen på ett rent pragmatiskt plan så kan vi konstatera att i de länder där liknande lagar har införts så har de omedelbart missbrukats groft av de stora organisationerna och de verkliga skaparna har INTE fått del av några pengar.


För att sammanfatta,lagförslaget är rättsosäkert, inbjuder till missbruk, fungerar inte, och förfelar sitt syfte.

Bra anledning att vara mot detta.

Dick Bengtson sa...

Om du läser mitt inlägg så påpekar jag faktiskt att all fildelning inte är olaglig.
Stöld eller otillåten kopiering, oavsett vilket så anser jag att det är jämförbara brott.
Det intressanta är att du inte direkt tar avstånd till själva handlingen utan kritiserar lagförslaget vilket man absolut kan göra, men det var inte min huvudpoäng.

Donsan sa...

Stöld behandlar ändliga resurser medan upphovsrätt behandlar oändliga sådana. - En digital fil kan mångfaldigas i det oändliga utan att någon går miste om sitt eget exemplar. - Därför är skillnaden mellan "stöld" och upphovsrättsintrång betydlig och de behandlas därför också i helt olika delar av Sveriges Rikes lag

Jag ägde och drev tidigare en butik, och med vissa bloggares resonemang skulle jag å ena sidan i butiken kunnat distribuera stulna varor och piratkopierade filmer gratis samtidigt som jag inte kunde ta fast och anmäla snattare.
Jag antar att du med "distrubuera" menar sälja - Den sk "illegala fildelningen" sker helt utan vinstintressen. - Upphovsrätten var aldrig menat för att jaga/straffa vanliga jobbare - studenter och tonåringar - utan för dem som kopierade för vinningens skull

Jag tycker inte att lagen ska gå längre än EU-direktivet, som kräver koppling till en rättegång kring immaterialrättsintrång för att tvinga Internetleverantörer att lämna ut IP-nummer
EU kräver inget av det som du påstår ovan

det är viktigt att den enskilde författarens, filmmakarens eller kompositörens upphovsrätt skyddas.
Varför som så många som inte är författare, filmmakare eller kompositörer själva alltid har sådana bekymmer om dom är obegriplig. - Mig veterligen har de aldrig protesterat mot den "illegala fildelningen" under organiserade former själva - varken här i Sverige eller utomlands. - Inte heller finns det några trovärdiga rapporter eller forskningsresultat som visar att den "illegala fildelningen" skadar samhället i stort eller alla dessa författare, filmmakare eller kompositörer som du så varmt försvarar på bekostnad av minst en miljon vanliga jobbare - studenter och tonåringar vars enda "brott" är att de - helt utan vinstintressen - delar filer med varandra. - Lägg märke till att "upphovsman" och "rättighetsinnehavare" är 2 helt skilda saker. - Den sistnämnda är i 9 av 10 fallen ett skiv- eller filmbolag - oftast av amerikanskt ursprung.

Dick Bengtson sa...

#donsan. Surfa dig till www.lagradet.se, yttrande 2008-10-22. Där på sid 3 hittar du lagrådets yttrande inkl kommentaren om vad EU-direktivet kräver.

F ö är det intressant att du, liksom de flesta som är mot lagförslaget, ingenstans medger att illegal fildelning faktiskt är ett brott med nuvarande lagstiftning. Det finns många människor som tycker att våra hastighetsgränser på vägarna är för lågt satta och därför överskrider dem. Är inte det heller ett brott alltså?
Slutligen, skulle vem som äger något avgöra om en handling är legitim eller inte? Att stjäla från de rika är ok? Kanske du har sett för många filmer med Robin Hood?