måndag 14 november 2011

Det handlar inte om offentligt eller privat

En stor del av den aktuella debatten kring förhållandena inom äldreomsorgen har olyckligtvis kantrat över på frågan om offentlig eller privat drift.

Media har vinklat problem och missförhållanden som framkommit hos Carema till att det bara handlar om pengakåta riskkapitalister.

Jag tror inte det är så enkelt. Exempelvis var äldreboendet där man låste in dementa äldre, ett som drevs i kommunal regi.

Det jag däremot är övertygad om att de allra flesta kommuner kan bli mycket bättre på är kvalitetskraven i upphandlingar och uppföljningen av dessa krav. 
Självklart ska det till exempel finnas vitesklausuler när kraven inte uppnås. Den uppföljningen ska ske oavsett vilken aktör som driver äldreboendet.
Kan sedan ett privat företag som lever upp till kvalitetskraven även vara lönsamt, har jag inga problem med det. 
Var sedan företaget betalar sin skatt, har egentligen inget med just vården att göra, utan är en fråga för sig.

Tyresö fick sig ju också en släng för brister i Caremas äldreboende Trollängen. Jag är inte insatt i det aktuella fallet, men hur vi följer upp kan du läsa här.

I Tyresö har brukarnas betyg stigit från index 68 (2008) till 76 (2010), inklusive flera boenden som drivs av Carema. I det här fallet, liksom andra ska man såklart alltid sträva efter 100 %, men någonstans måste man ju vara realist. 
Däremot kan vi aldrig acceptera att missnöjd är detsamma som vanvårdad, det är helt olika saker.

En framtidsfråga som måste börja diskuteras nu, är den framtida finansieringen av vår äldreomsorg. När 40-talisterna, någon gång runt 2020, når 80-årsåldern kommer vårdbehovet att skjuta i höjden, och därmed kostnaderna.

Jag är övertygad om att vi måste vänja oss vid tanken på en högre grad av egenfinansiering. Att som idag finansiera 95 % via skattsedeln kommer inte att fungera ekonomiskt.

Ett första steg skulle kunna vara att Regeringen höjde taket för maxtaxan. Att även de med allra högst pension inte betalar mer än 1700 per månad, hur många insatser man än har, är dålig fördelningspolitik.

Diskussionen om finansiering får gärna initieras av mitt parti, Moderaterna. Vill vi vara ett statsbärande parti måste vi även kunna ta tag i de jobbiga, men nödvändiga frågorna. 
Jag är övertygad om att väljarnas förtroende inte skulle minska för det. De inser utmaningarna de också.

Relaterat: DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, AB, AB.


Bloggkollegor i samma ämne: Böhlmark, Kent, Hagbom.

Inga kommentarer: