torsdag 7 januari 2010

Äntligen, Pirater!

Mina gamla trätobröder från Piratpartiet har hittat hem från Bryssel och gått i taket på ett uttalande från Bono där han kräver krafttag mot piratkopiering av musik.
Låt vara att hans exempel, jakten på pedofiler i USA och Kinas censur av Internet, på hur nätet kan övervakas hårdare för att stoppa olaglig fildelning är något drastiska men han har onekligen en poäng.

En poäng har faktiskt även piratpartisterna som i Svenska Dagbladet bestämt sig för att ”göra slut” med Bono och U2. Poängen i deras fall är att de uppmanar marknadskrafterna att göra jobbet, sluta köpa skivorna och konsertbiljetterna, och det är precis så motståndet mot en i deras ögon ”orättfärdig upphovsrätt” borde drivas om det vore seriöst.
De säger i och för sig ingenting om att sluta med olaglig fildelning av U2s låtar, men man får väl hoppas att det ingår i bojkotten.

Relaterat: SvD, SvD, DN, DN.

Andra bloggar om , , , .

14 kommentarer:

Widham sa...

Tack för dina vänliga ord om vår debattartikel på SvD.

Om vi tänkt sluta lyssna på musiken så lär vi ju inte fildela den, eller hur?

Angående din sista kommentar: Du missade kanske det faktum att vi allihopa lagt ner ganska mycket pengar på förhållandevis omfattande U2-samlingar och diverse konsertbesök.

/En av artikelförfattarna

Donsan sa...

Det är lätt att göra sig lustig över en "orättfärdig upphovsrät" och att de inte säger något om "olaglig fildelning av U2s låtar" - men det rättfärdigar inte din åsikt - Du borde först och främst försöka ge några vettiga svar på följande frågor innan du orerar om "olagligt"

a) Varför får inte vanliga privatpersoner koppla ihop sina datorer via Internet – och utan vinstintressen dela filer de själva förfogar över med varandra?

b) Hur det kan komma sig att en aktivitet som den sk ”olagliga fildelningen” kan betraktas som en brottslig handling när ingen har lyckats visa att den skadar vare sig samhället eller upphovsmän – Lägg märke att dom lagstiftande aldrig har visat upp vare sig utredningar och/eller vetenskapliga studier som på något sätt har kunnat legitimera skärpningen av upphovsrätten år 2005 och/eller IPRED

c) Hur kan det komma sig att genom den korta upphovsrättshistorien (blott några hundra år) – den ständigt har anpassats till den amerikanska musik- och filmmaffians intressen – så att ett upphovsmans verk idag har en skyddstid på hela upphovsmannens livstid plus 70 år utan att någon verkar finna det det minsta märkligt? – Jmf gärna med patent som har en max skyddstid på 20 år

d) Hur kan det komma sig att S och Allianspartierna enbart verkar ha lyssnat på dessa lobbyorganisationers propaganda och – tvärtemot allt vad svensk rättstradition heter – ignorerat över (idag) 2 miljoner fildelande svenskars - dvs dina fildelande landsmäns - intressen? – Vad skall man göra när dessa fildelare har blivit 3 eller 4 miljoner – Kan du då leva med det faktum att nästan hälften av befolkningen betraktas som brottslingar?

Sådana frågor har väl måhända aldrig föresvävat dig? - Men skall du vara rättvis och hederlig i ditt raljerade då borde du åtminstone ha hela bilden klart för dig

Att för övrigt avfärda alla dessa integritetskränkande och demokratiska rättighetsinskränkande lagar och åtgärder som S och Allianspartierna - på helt lösa grunder har instiftat - stärker inte din trovärdighet som en demokratisk sinnad person något vidare - Är allt tillåtet så länge man "bekämpar" den sk "olaga fildelningen"?

Redogör gärna var du står i dessa demokratirelaterade frågor och på vilkas sida du egentligen står - Av ditt raljerade att döma så är det i alla fall inte på dina över 2 miljoner landsmän

Tor sa...

"det är precis så motståndet mot en i deras ögon "orättfärdig upphovsrätt" borde drivas om det vore seriöst"

En sådan sak kan man bara säga om man reducerar upphovsrättsfrågan till ett simpelt "för" eller "emot". I realiteten är det naturligtvis inte så enkelt. Om man tycker att det är orimligt att en ung kreatörs verk idag skyddas till runt år 2140 (!), att vi inte möjliggör bevarande och användning av vårt kulturarv, eller om man till exempel tycker att det borde finnas en citaträttsmotsvarighet inte bara för text utan även för musik och film, hur ska man få till stånd en sådan förändring genom att sluta konsumera?
Ingen politiker diskuterar skatter i termer av för eller emot. Istället handlar det om vad som ska beskattas, hur mycket, varför och vilka effekter det får. Varför kan vi aldrig få en sådan debatt om upphovsrätten?

Donsan,
bara en kort reflektion: antalet fildelare spelar egentligen inte så stor roll, det är folks inställning som är viktig (det finns till exempel många som kör för fort men ändå vill behålla hastighetsgränserna). Din användning av fetstil gör förresten mest dina texter mer svårlästa.

Donsan sa...

@Tor
Självklart har antalet fildelare betydelse - Inget land (läs regering) kan - utan goda skäl - med hjälp av lagstiftningen brottsförklara en stor del av sin egen befolkning

När det gäller "folks inställning" så är måhända inte majoriteten av folket speciellt engagerad i upphovsrätts- och fildelningsfrågan men de ser den definitiv inte som något brottsligt - Idag har vi nästan alla en granne - en arbetskompis - en vän - släkt - ett barn eller barnbarn som helt öppet ägnar sig åt "olaglig fildelning" utan att någon bryr sig

Jag är ledsen att mitt bruk av fetstil är en irritationskälla för dig - Vad kan jag säga mer än - Get över it! - *ler*

Tor sa...

Donsan,
om antalet brottslingar leder till problem lär folk lägga märke till det och ändra sina inställningar, så jag vidhåller nog ändå att det är inställningen som är det väsentliga. Angående din "get över it"-uppmaning gällande fetstilsanvändningen så är det tyvärr precis det som jag ofta gör, dvs. hoppar över dina kommentarer istället för att läsa dem. Min tanke var att kanske även andra gör samma sak, så det var bara ett tips i bästa välmening.

Dick Bengtson sa...

#Widham# Man kan säkert fildela för fildelandets skull. Många köper böcker för att ha dem i bokhyllan. Skämt åsido, din sista kommentar förstår jag inte, om ni har lagt mycket pengar på diverse U2-produkter så var det förhoppningsvis värt det annars hade ni nog inte köpt, eller?

#Donsan# Så vitt jag vet är det inte förbjudet om du och jag, one-to-one, kopplar ihop oss, eller att du mailar en låt till mig, precis som du kan låna en CD-skiva av mig för att spela in. Det är ju den systematiska mellanhanden (typ Pirate Bay) som har orsakat hela denna konflikt.

Om det är två miljoner som fildelar, vilket jag starkt betvivlar, så är det sju miljoner som inte gör det, på deras sida är jag.
Ett intressant faktum är att vi är väldigt många som tycker vi har på tok för höga skatter i Sverige, trots det är det bara ett få som på ett brottsligt sätt struntar i att betala. Med ditt resonemang skulle vi ju strunta i det också.

#Tor# Jag tycker inte heller det är rimligt med så långa "låsningstider" för upphovsrätten, men det var inte det mitt inlägg handlade om. Den delen får man påverka i vanlig demokratisk ordning.

Puh, det blev långt det här, men det är kul med debatt!

Anonym sa...

Tror debatten om illegal fildelning skulle må bra av den här typen av argumentation istället för den idag rådande lågstadienivå som den ligger på nu. Imponerad!

Tor sa...

Tack för svaret Dick. Skönt att du inte räds reformer på upphovsrättsområdet. Jag hoppas att det är fler moderater än vad man ibland får intryck av som har den inställningen. Om vi så bara kunde reducera skyddet till liv + 10 år vore det en stor kulturgärning.

Donsan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Donsan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Donsan sa...

Att det finns över 2 miljoner fildelare i landet - dvs nästan 1/4 del av den läs- och skrivkunniga befolkningen som kriminaliseras på lösa grunder är signifikant för att det bevisar att S och den sittande regering - tvärtemot svensk rättstradition - helt har ignorerat en sådan stor grupp av sina egna medborgares intressen - Det det går inte att jämföra med typ fortkörning eller dylikt eftersom dessa 2 miljoner svenskars aktiviteter härmar ingen!!

Dessa svenska medborgare har ingen organisation - inga ekonomiska resurser för att matcha lobbyorganisationer som i huvudsak representerar den ökända amerikanska skiv- och filmmaffian - De har heller inte haft några politiska bundsförvanter (förutom nu i PP) som har kunnat föra deras talan

Det är för mig obegripligt att det finns demokratisk sinnade medborgare som fortfarande inte inser hur man hela tiden upprepar den stora lögnen att allt som görs är för att värna våra upphovsmän - när det inte har varit dessa som har krävt en skärpt upphovsrätt år 2005 - de inte har krävt tillslaget mot the Pirate Bay eller krävt IPRED - Inte heller finns det några utredningar eller vetenskapliga studier som kan stödja den uppfattningen

Det är för mig obegripligt att det finns demokratisk sinnade som säger att majoriteten av det svenska folket (dvs dem övriga 7 miljoner) är emot den sk illegala fildelningen - när vetenskapliga undersökningar har visat att ingen bryr sig - Alla har vi idag en god granne - en arbetskompis - en god vän - en släkt - ett barn eller barnbarn som utan vinstintressen öppet delar filer de själva förfogar över och majoriteten av det svenska folket inser att detta aldrig kan vara en brottsligt handling vad än propagandan vill göra gällande

Donsan sa...

Det är för mig obegripligt att det finns demokratisk sinnade medborgare som utan vidare accepterar skärpningen av upphovsrätten och IPRED när dom lagstiftande politiker inte har kunnat visa upp något som har kunnat legitimera dessa - Inte en enda oberoende utredning eller vetenskaplig har presenterats för att åtminstone påvisa några skadliga effekter på samhället eller upphovsmän

Det är för mig obegripligt att det finns demokratisk sinnade medborgare som inte ser hur man varje gång myglar - ljuger - och hur rättsrötan griper omkring sig så fort det gäller upphovsrättsfrågor - Som kan avfärda T. Bodströms uppenbara ministerstyre i fallet TPB - polismannen och den korrupta förundersökningsledaren Jim Keyzers temporära jobb hos Warner samt fallet med den uppenbart jäviga domaren

Det är för mig obegripligt att det finns demokratisk sinnade medborgare som inte ser hur den amerikanska musik- och filmmaffian nu ger sig på dom svenska Internetoperatörena och vill tvinga dem att bli deras hantlangare - Läser de aldrig om Internetoperatör som ephone - Black Internet och Portlane - Har de någon aning om vad som sker i andra utvecklade länder - som t ex Australien där landets största internetoperatör har dragits inför rätta av den amerikanska musik- och filmmaffian för att de vägrade att på lösa anklagelser och utan domstolsbeslut skicka varningsbrev till sina kunder?

Det är för mig obegripligt att det finns demokratisk sinnade medborgare som inte har hört om ACTA - där ett flertal länder - däribland Sverige - på initiativ av USA deltar i hemliga förhandlingar där det - bakom lykta dörrar skall beslutas om upphovsrätten - Internet och Internetoperatörernas framtid? - Notera att förhandlingarna är så hemliga att inte ens våra folkvalda riksdagsledamöter får ta del av materialet - och att inga organisationer har fått delta utom den amerikanska musik- och filmmaffian som har kunnat presentera sina förslag som naturligtvis enbart kommer att gynna deras intressen

Det är för mig obegripligt att det finns demokratisk sinnade medborgare som i ljuset av allt detta kan utse sig till språkrör för den amerikanska skiv- och filmindustrin och göra sig lustiga över och tala med förakt om "pirater" - dvs deras egna landsmän - och det enda partiet som försöker motverka att den amerikanska skiv- och filmindustrin ytterligare skall öka sin makt och sitt inflytande över oss svenskar

Ja - det är sannerligen obegripligt!!

Donsan sa...

Och oh - om "mellanhänderna" The Pirate Bay.

Dessa killar borde utses till officiella landshjältar - den amerikanska skiv- och filmmaffian har spenderat massor med $$ - all sin makt och hela sitt politiska inflytande på att bringa dem på fall - och se - som äkta svenska vikingar står de fortfarande upprätta och kämpar emot - En riktig David mot Goliat saga - men du är väl så förblindad och indoktrinerad av propagandan att du inte inser det.

The Pirate Bay har gjort mer för att göra Sverige känd i världen än någon annan - ABBA inräknat - Fortfarande besöker miljoner deras sajt och rättegången mot dem har gett genklang i alla civiliserade länder - Tack vare dem har miljoner medborgare i andra länder blivit medvetna och Piratpartier har bildats i ett flertal länder - ja t om i USA. - Killarna bakom the Pirate Bay är hjältar där - det är bara i sitt eget hemland de smutskastas och misstänkliggörs på lösa grunder

Anonym sa...

@Donsan: Du har ju ingen som helst aning vad du snackar om. Du blandar ihop fakta, rykten, förvirrade konspriationsteorier m.m. till en härlig soppa som gör att det är svårt att ta dig på allvar. Tips: ta reda på fakta innan du kommer med dina rätthaveristlikande konspirationsteorier. Ska det föras en seriös debatt på temat fildelning/upphovsrätt så behöver vi inte pajasar som du som sprider osanningar och fantasier.