fredag 18 november 2011

Riskkapitalet behövs

Att vara riskkapitalist eller affärsängel innebär, lite förenklat, att man satsar pengar i olika företag. Sedan hjälper man dessa företag att utveckla sin verksamhet för att så småningom sälja sin andel, förhoppningsvis med en bra avkastning på sin investering.

För många branscher är tillgång på kapital livsviktig för att kunna pröva en affärsidé eller förädla en uppfinning. I vissa fall kan man låna pengar på banken, men ofta är externt kapital enda chansen att testa om vingarna bär.
Med andra ord är riskkapital väldigt viktigt för att utveckla Sveriges näringsliv.

I den aktuella debatten om tillståndet för landets äldreomsorg har allt för mycket fokus lagts på att Carema ägs av ett riskkapitalbolag, som via ett avancerat upplägg minimerar den skatt man betalar i Sverige.
Det är naturligtvis inte ok att man utnyttjar kryphål i lagen och dessa hål ska vi såklart täppa till.

Men att sätta likhetstecken mellan riskkapitalägda bolag och företag med enda fokus att tjäna pengar, eller i Caremas fall vanvård, utan tanke på kvalitet och nöjda kunder är helt fel.

Sådana företag överlever inte, oavsett finansiering eller ägarform. Så låt oss diskutera sakfrågan istället för finansieringsform i fortsättningen.

Relaterat: DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, AB, AB.

2 kommentarer:

Kaj Haglund sa...

Riskkapitalägda bolag skall inte driva äldreboende. Vad har dom boende för valmöjlighet om dom inte är nöjda.Tandläkare, vårdcentraler sjukhus kan gärna läggas ut på entrepenad, för är man inte nöjd kan man söka något annat, men det kan inte dementa tant Svea göra på ett äldreboende

Dick Bengtson sa...

#Kaj# Kanske något att tänka på. Fast ska vi börja skilja på företag utifrån hur de är finansierad blir det svårt.
Är det t ex ok för dig om de är börsnoterade och fått sitt kapital från börsen?

Nej, jag tror att det handlar om att vi måste bli mycket bättre både på att kravställa när vi upphandlar, och att följa upp kvalitetskraven under avtalsperioden.