torsdag 11 februari 2010

Hårdare krav – högre status?

Regeringen presenterar idag ett förslag till ny lärarutbildning. Syftet är att höja statusen för läraryrket och i nästa led såklart ge ännu bättre resultat bland eleverna.

Ett led i reformeringen är att de högskolor som idag utbildar lärare måste ansöka om examenstillstånd hos Högskoleverket, alltså även de som redan har tillstånd.
Att ställa högre krav på lärarutbildningarna är ett steg i rätt riktning. Misstänker att bland universitetslärarna så lirar inte dessa högskolor i samma division som civilekonom- och juristlinjerna statusmässigt. Hela kedjan måste alltså ryckas upp.

En annan del är återgången till fyra olika lärarslag: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Dessutom blir kunskaper i matte och NO obligatoriska för de som ska undervisa i år 1-3.

Att lämplighetspröva studenterna före antagningen är ett jättebra förslag. Just förmågan att stå inför en grupp, känna sig komfortabel med barn och ungdomar är egenskaper man inte helt enkelt kan plugga sig till utan dessa ska finnas i bagaget innan man kommer in på lärarhögskolan. Precis som en duktig fotbollsspelare inte alltid blir en duktig tränare krävs det mer än bra ämneskunskaper för att bli en bra lärare.

Sammantaget känns förslagen riktigt bra så här utan att ha sett detaljerna. Det kommer såklart att ta 5-10 år innan resultatet kommer kunna märkas bland eleverna men någonstans måste man ju börja.

Om det höjer statusen? Ja, kanske, men det finns en sak som jag tror skulle höja statusen mer i allmänhetens ögon.
Och nu svär jag i kyrkan, jag vet, men lärarna måste själva på allvar börja ifrågasätta ferietjänsten med sommarlov och övriga ledigheter.
Jag vet att de arbetar 45 timmar per vecka och på så sätt arbetat in ledigheten men vilka grupper kan göra så? Inte sjuksköterskor, inte metallarbetare, inte någon personalgrupp som jag kan komma på.

Jag är också helt övertygad om att statusen i allmänhetens ögon skulle öka, färre ambitiösa lärare skulle bränna ut sig och eleverna skulle få bättre undervisning. Då fick man såklart också förlänga läsåret, men vem har sagt att skolelever måste ha lov i 10 veckor?

Relaterat: DN, DN, SvD, AB.

Andra bloggar om , , , , , .

Inga kommentarer: