onsdag 25 juni 2014

Uppmärksamma hedersvåldet bättre

Igår bevistade jag en manifestation organiserad av GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime.  Manifestationen anordnades för att det var 15 år sedan Pela Atroshi mördades av sin far och sina farbröder i Kurdistan. Orsaken: Hennes ”olämpliga” leverne i Sverige. Det olämpliga bestod i att hon levt som vilken svensk flicka som helst.

Pela Atroshi
Varje gång jag hör talas om en flicka, eller pojke, som i någon slags ”kulturs” namn förnekas sina mänskliga rättigheter, misshandlas, våldtas eller till och med mördas, blir jag så arg att det kokar.

När jag läser hur 60 flickor i Norrköping könsstympas inser jag att vi har massor kvar att göra.

För det första ska vi inte tillåta någon gömma sig bakom religionsfriheten. Sverige är ett sekulariserat land, och det finns ingen religiös regel från någon religion som står över lagen.

För det andra får vi inte låta någon spela ut rasistkortet när vi försöker få igång en debatt och en attitydförändring. Det är inte rasism att fördöma brottsliga handlingar även om det sker i ”religionens” namn av människor uppväxta i en annan kultur.

När det gäller att bekämpa internationellt hedersvåld och – förtryck, ska vi självklart fortsätta jobba internationellt med opinionsbildning, men de som bor eller vistas i Sverige ska följa våra lagar och de tillåter vare sig våld eller förtryck, oavsett med vilket syfte det sker.

Ett förslag skulle kunna vara någon typ av ”kontrakt”, där alla vuxna som beviljas asyl eller uppehållstillstånd, får genomgå en obligatorisk utbildning om sina rättigheter och skyldigheter och därefter skriftligt intyga att de förstått vad som gäller i bl a denna fråga. 
För tonåriga, ickemyndiga nykomna skulle man kunna lägga in en enklare variant av information, som hjälper ungdomarna att förstå sina rättigheter.

Kontraktet i sig ändrar kanske inte tusenåriga attityder, men skulle möjligen kunna skynda på en positiv utveckling.

Till sist en fundering. Att använda ordet heder känns väldigt fel i detta sammanhang. Heder är i grunden något positivt, det här är bara för jävligt.


Relaterat: DN, SvD.

Inga kommentarer: