onsdag 7 januari 2009

Sparkad bloggare

En enhetschef på Migrationsverket har fått sparken för att han tagit ställning för Israel och mot ”terrorister” från Hamas på sin blogg. Detaljerna och turerna i det här specifika fallet är ju naturligtvis omöjligt att som utomstående ta ställning till men fallet reser ju onekligen några principiellt viktiga frågor.

Gäller inte den grundlagsskyddade yttrandefriheten den som bloggar?
Gäller inte sekretess och tystnadsplikt för den som bloggar?

Jag vill hävda att svaret på bägge frågorna är JA!

Självklart ska man kunna uttrycka sina åsikter i samhällsfrågor oavsett uttrycksform. Att blogga är, i det här fallet, jämställt med att skriva insändare, hålla ett politiskt tal eller bara tala med grannen över staketet.

Lika självklart är det för mig att man inte kan avslöja sekretessbelagd information eller företagshemligheter oavsett om det sker via en blogg eller på annat sätt.

Det svåra inträffar förstås om dessa båda självklarheter hamnar i konflikt med varandra. Om jag i mitt arbete t ex får reda på att min arbetsgivare ägnar sig åt, i mitt tycke, oetisk men inte olaglig verksamhet kan jag då ta ställning mot detta i min blogg? Tveksamt skulle jag vilja påstå, risken att skada arbetsgivaren är i det exemplet för stort. Skillnaden vore om verksamheten är olaglig.
Ett annat svårt fall vore om någon i en anonym blogg avslöjade företagshemligheter eller sekretessbelagd information. Ska man få vara anonym till varje pris även om man skadar företag eller enskilda?
I det aktuella fallet har Tingsrätten avgjort att den omplacering som föregick avskedet var olaglig men Migrationsverket tycker fortfarande annorlunda och väljer att utnyttja en paragraf i LAS och köper ut enhetschefen.

Alla fall som inte kan lösas i samförstånd är naturligtvis ett misslyckande men förekommer ändå. Jag har dock svårt att se detta specifika fall som ett angrepp på vare sig yttrandefriheten eller ”bloggfriheten” (om det nu är någon skillnad) utan snarare som en arbetsrättlig konflikt och de slutar som bekant ibland på det här sättet.

Relaterat: DN.

Andra bloggar om , , .

2 kommentarer:

Platinaapa sa...

Vart drar man gränsen för vad människor får tycka och tänka då? Vilka ska få jobba med vad? Ska en högermänniska få bli lärare, en vänstermänniska få bli officer osv.

Detta är ett brott mot det demokratiska samhället, och jag hoppas verkligen att personen som avskedade personen i fråga förlorar sitt jobb han också.

Dick Bengtson sa...

¤Platinaapa¤ Som jag skrev så är det svårt att ta ställning i detta specifika fallet när man inte känner till detaljerna.
Att arbetsgivare och arbetstagare blir oense, däremot, är tyvärr inte ovanligt och att oenigheten ibland löses på detta sätt är inte heller unikt och jag tycker inte man ska göra kopplingen med yttrandefrihet.
Om man är "vänster" eller "höger" som lärare eller officer spelar ingen roll så länge man respekterar de villkor som gäller för arbetet.