torsdag 22 januari 2009

Anders Borg och Mikael Wiehe

När regeringen idag presenterade sin proposition för att möta den ekonomiska krisen ansluter sig Anders Borg till mitt förslag om skatte- och avgiftskredit. Det gläder mig att ha läsare från hela det politiska spektrat eftersom ju även Mikael Wiehe visat sig läsa denna blogg.

Skämt åsido så är det ett bra förslag och jag hoppas att man på finansdepartementet arbetar för en generell sänkning av just arbetsgivaravgifterna. Man kan tala om minskad byråkrati hit eller dit men det största hindret för att nyanställa är fortfarande den alltför höga tröskel som dessa avgifter skapar. Kan vi även få till en översyn av den gamla kolossen LAS så har vi undanröjt ytterligare ett hinder för inte minst de små tjänsteföretagens expansion.

Relaterat: DI, DN, DN, SvD, SvD, AB, AB.

Andra bloggar om , , , .

Inga kommentarer: