fredag 19 september 2008

Skolpolitik á la (s)

Socialdemokraterna i min hemkommun Tyresö har nyligen genomfört en lokal kampanj med skolan som tema. Man har varit ute och talat med medborgarna, skrivit på sin hemsida, interagerat via en webbenkät och skrivit insändare i lokaltidningen. Lysande säger jag! Lysande kampanjplanering alltså.
Som tagen direkt från Bommersvikskursen ”Kampanjplanering 1 A, version 2” (version 1 var BI – Before Internet).
Ska man tro deras budskap så är det inte mycket med skolan och förskolan i Tyresö. Lösningen är den klassiska i opposition, mer av allt. Mer pengar, fler lärare av alla de slag, bättre uppföljning, fler röda gungor på skolgårdarna och fler röda byggklossar på förskolorna.

Det låter ju bra, eller hur? Men det gäller att se upp, kära bloggläsare! Det är något som saknas! Ingenstans talar man om hur mycket allt kommer att kosta eller hur man tänker finansiera denna generösa politik. Det är bara på Bommersvik livet är så enkelt som vi kan förledas att tro. I det riktiga samhället måste allting betalas och i princip finns det bara två sätt, antingen sparar man in någon annanstans eller så höjer man skatten. Dessa triviala detaljer håller (s) naturligtvis väldigt tyst om.

Sanningen är att Tyresö har en bra skola, förskola och skolbarnsomsorg där de flesta elever, föräldrar och personal är nöjda. Vi är inte bäst men arbetar hela tiden målmedvetet med att bli bättre på alla plan. Självklart ska vi sträva efter att ge skolorna så bra förutsättningar det bara går inom de ekonomiska ramar som finns och i balans med andra viktiga kommunala ansvarsområden.
Att däremot gödsla med ofinansierade löften är inte särskilt ansvarsfullt. Hur det går om man inte har koll på slantarna kan ni förresten fråga dem som jobbade på Lehman Brothers!

Läs även: AB.

Inga kommentarer: