söndag 28 september 2008

Återväxten i lokalpolitiken

Enligt en artikel i SvD så har 10 procent av de människor som valdes in i kommunfullmäktige i någon Stockholmskommun lämnat sina platser. Hur siffrorna för Tyresö ser ut vet jag tyvärr inte. Vad jag däremot vet är att några av mina partikamrater avgått därför att de av olika skäl flyttat ifrån kommunen och då får man helt enkelt inte sitta kvar.
Att människor flyttar på grund av jobb, kärlek eller ny bostad i grannkommunen är något vi självklart får acceptera. De flesta av oss är ju fritidspolitiker och det finns många saker som är minst lika viktiga.
Om det däremot sker avhopp på grund av att folk inte orkar, inte tycker sig få tillräckliga förutsättningar eller inte tycker att de kan påverka då är det värre. På sikt kan vi då hamna i en demokratisk kris.
Politikerföraktet breder ut sig, många ungdomar vänder de politiska partierna ryggen och vill hellre arbeta med enbart vissa frågor som ligger dem extra varmt om hjärtat och det i andra organisationer såsom Greenpeace och Amnesty.
Hur kan vi då göra det enklare att engagera sig i politiken för flera människor? Jag tror inte det finns ett patentsvar som löser alla problem i ett enda hugg som med den Gordiska knuten utan det handlar om många små saker som måste samverka.
Det kan handla om att erbjuda barnvakt till småbarnsföräldrar, att lägga vissa möten på söndagskvällar för att attrahera dem som arbetar mycket i veckorna eller andra åtgärder som löser upp praktiska hinder. Kanske kan de politiska partierna gemensamt bjuda in till en generell utbildning om hur det är att vara lokalpolitiker så att intresserade som inte hunnit ”välja lag” kan få en neutral inblick. Det finns säkerligen mycket mer att göra om vi bara vill. Konsten är kanske att få politik att bli roligare utan att för den skull göra den till ett spektakel.

I mitt parti så kör vi en lokal utbildning i Tyresö som vi kallar ”Framtidens ledare”, där får alla som vill vara med och får då en blandad kompott av t ex historia, föredrag och studiebesök.
Syftet är förstås att fånga upp duktiga människor med moderata sympatier för kommande uppdrag i kommunen, men många ämnen är faktiskt generella och skulle kunna användas oavsett partifärg.

Om den här trenden inte kan vändas kanske det är dags att ta ett djupare tag i debatten.

Ska hela vårt politiska system skulle göras om istället? Vilka alternativ har vi? Det skulle vara en intressant diskussion. Frågar man den s.k. bloggmaffian så vill de säkert styra landet med folkomröstningar på webben. Frågar man de svartklädda, maskerade yrkesdemonstranterna som alltid dyker upp där det är olika internationella toppmöten (hur har de råd?) så har i alla fall aldrig jag hört vad de vill, bara att vårt system av idag är skit!
Vanligt folk, som inte bloggar eller kastar gatsten på polis och skyltfönster, vad tycker de? Den debatten skulle jag vilja ha igång, för demokratins skull.

Relaterat: SvD, SvD, AB.

Andra bloggar om , , , .

Inga kommentarer: