söndag 21 september 2008

Skolan och klasstillhörighet

I DN skriver en grupp professorer att Sverige riskerar att få ”en klasskola som sorterar ut eleverna efter föräldrarnas bildningsnivå och socioekonomiska status”.
De påpekar även att det är särskilt pojkarna som inte klarar övergången från grundskolans årskurs 9 och det drabbar dem med invandrarbakgrund hårdast.

Man gör jämförelser med Finland som klarar sig mycket bättre när det gäller t ex läsförmåga hos pojkar.

Av debattartikeln drar i alla fall jag några slutsatser.

*Detta är resultatet av lång tid med flumpolitik utan krav och kunskapskontroller så att åtgärder kan sättas in i tid.
*Om det är pojkar med invandrarbakgrund som drabbas hårdast betyder det att skolpolitik och integrationspolitik måste gå hand i hand. Det aktualiserar även den diskussion som socialdemokratiska lokalpolitiker i Södertälje, Göteborg m fl tagit upp om att styra första bosättningsort för nyanlända flyktingar och invandrare. Alla kan ju inte bli en ny Zlatan.

Sedan kan man ju förstås fundera på logiken att på ena raden konstatera att pojkar med invandrarbakgrund är förlorare samtidigt som man på nästa rad jämför med Finland som inte på långa vägar tagit sitt ansvar inom EU för att ta emot flyktingar.

Läs mer: DN, AB.
Bloggar om: ,

Inga kommentarer: