fredag 10 juni 2011

Var finns de egna förslagen?

Oppositionen, de rödbruna, har i Riksdagen röstat igenom ett förslag som säger att regeringen ska sluta skriva över människor till den s k Fas 3.

Jaha, och sedan då? Jo regeringen ska ”skyndsamt utreda reglerna”. Jaha, och sedan då?

Vad händer med de människor vars period i Fas 2 tar slut? Ska de fortsätta praktisera i all evighet?

Man måste komma ihåg att dessa människor redan har varit utan arbete i över två år, varav åtminstone ett visserligen inföll under en kombinerad lågkonjunktur och finanskris. Men det betyder ändå att man i många fall har en bit kvar till att bli anställningsbar.

Jag håller med dem som tycker att systemet är komplicerat och säkert finns det skrupelfria arbetsgivare som utnyttjar Fas 3 till att skaffa billig arbetskraft. Dessutom är det ganska motsägelsefullt att Fas 3 ska öka deltagarnas kontakt med arbetslivet, men samtidigt får det inte vara ett ”riktigt jobb”.

Men vad är alternativet? De rödbruna har inget annat än en återgång till utanförskap och bidragsberoende att komma med.

Det gamla bidragssystemet med masspensionering av unga människor tog många år att forma under en lång period av vänsterregeringar. Vill man vara lite cynisk kan man kalla det för ett oerhört dyrbart sätt att bygga en väljarbas.

Regeringen håller redan på med en översyn och de s k anordnarna av Fas 3 ska utvärderas, så man skulle kunna säga att de rödbruna bara bekräftar det pågående arbetet.

Naturligtvis är det beklagligt när enskilda individer kommer i kläm, men i det gamla systemet klämdes många till för gott. I det nya kan man faktiskt ta sig ur utanförskapets skruvstäd, det är både mer humant och en tro på den enskilda människans förmåga. Så var det inte förut.

F ö kanske en del gamla riksdagsledamöter som i åratal levt på inkomstgarantin skulle flyttas över i Fas 3. Att man har en viss ekonomisk trygghet tycker jag är bra för att få duktiga människor att vilja ta ansvar politiskt. Men någon måtta får det ju vara!

Relaterat: DN, DN, SvD, SvD, SvD, AB, SVT, SVT.

3 kommentarer:

bloggare på icedaniel.se sa...

Du kan väl inte på fullast allvar vilja att Sverige ska en konstgjort arbetsmarknad där personer tjänar under 10000 kr i månaden ? Då kan man räkna med att Sverige blir ett riktgt klassamhälle och de vill en ingen riktigt funtad människa i dagens Sverige 2011 se igen !

Dick Bengtson sa...

#icedaniel# Det viktigaste kanske inte är hur mycket man tjänar, utan hur mycket man får kvar efter skatt. Sedan handlar detta väldigt mycket om skillnaden i självkänsla mellan att kunna försörja sig själv och att bli försörjd av samhället.

Alla kan ha en svacka i livet av olika skäl. Det ska vi såklart överbrygga tillsammans, men långvarigt bidragsberoende leder nästan alltid till utanförskap.

Anonym sa...

Definitionen av vilka som blir försörjda av samhället kan göras på många sätt. Hur ser du på dig själv?