fredag 17 juni 2011

Miljöpartiets eget butlerförslag

I går hölls den första budgetdebatten i Tyresö, med upplägg enligt den nya styrmodellen för kommunen. Styrmodellen är uppbyggd så att Kommunfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar, övergripande mål och investeringar redan i juni.
De olika nämnderna ska sedan bryta ner detta till planer och delmål som ska bidra till de övergripande.

Resultatet av detta blev att det blev mindre debatt och meningsutbyte och mer av de olika politiska alternativen vill uträtta. Bra tycker jag.

Själva beslutsprocessen med voteringar, yrkanden och enskilda förslag blev däremot riktigt rörig emellanåt. Kanske därför att oppositionen inte alltid kunde hålla sig från att lägga detaljförslag, som egentligen borde komma i nämndernas planer. Men de lär sig säkert med åren.

På det stora hela var det inga nya och tidigare okända förslag oppositionen kom med. Mer av allt till alla, med fluffiga finansieringsförslag.

Jag kan dock inte låta bli att berätta om ett förslag från Miljöpartiet. De vill att Tyresö ska ta fram ett lycko-index, för att mäta och förbättra välbefinnandet.

Hur tänkte de då? Ska vi fråga alla Tyresöbor om de är lyckliga?

Själva begreppet är i sig så luddigt och påverkas mer än lovligt av faktorer som politiken vare sig kan eller ska påverka. Kärlek, till exempel. Att lycka i mångt och mycket dessutom är en färskvara gör ju inte saken enklare, precis.

Några allianspolitiker i Stockholm tangerade ju häromdagen ett ”butlerförslag” med cykelsvängar mot rödljus och enkelriktat.

Nu har Miljöpartiet skapat sin egen butler…

Relaterat: DN, DN, SvD, SvD,


2 kommentarer:

Anonym sa...

Tja Dick
Politiker kan inte ha så mycket att göra....... Sitt så länge du kan och få en välbetald pension, det är syftet (kan hålla med om att det är lite hårddraget och alla över en kam mentalitet), men media intresserar sig oftast för det som kan ge en konstig bild av det politiska arbetet och när sedan våra politiker kör debatten på "hitta andras misstag för att dölja våra egna misstag" så skapas det politikerförakt.
Tyresövallen testad!

Vi hörs

Jensa

Dick Bengtson sa...

#Jensa# Till Miljöpartiets försvar kan man möjligen tillägga att de vill sänka politikerarvodena i Tyresö.
Jag håller dock inte med, det skulle göra det ännu svårare att kombinera jobb och politik. Detta skulle skapa två grupper: En liten grupp heltidspolitiker som styr 95 % och en stor grupp rena fritidspolitiker utan reellt inflytande.