måndag 18 augusti 2008

Hedersrelaterad straffskala?

En tredjedel av alla flickor som togs om hand enligt Lagen av vård av unga, LVU, i Stockholms län och Västra Götaland år 2006 kom från hem med hedersproblematik, skriver SvD.
Det får en ju att fundera. Har inte alla kampanjer och initiativ efter Fadime och Pela fått något som helst genomslag eller vad beror detta på?
Fadime Sahindal mördades 2002 av sin egen far för att hon ville bestämma om sitt eget liv. Uppenbarligen är det fortfarande många tonårstjejer med invandrarbakgrund som upplever samma sak idag. Om tjejerna inte lever det liv som hemlandets tradition säger så terroriseras de av sina manliga släktingar.
Det finns naturligtvis ingen patentmedicin för att lösa dessa problem men vid sidan om fortsatt upplysningsarbete skulle jag kunna tänka mig:
-Utökad rätt för socialtjänsten att under utredningsfasen omhänderta flickor man misstänker utsätts för fysiskt eller psykiskt hedersvåld.
-Utbildning för alla nyanlända invandrare och flyktingar kring dessa frågor. Obligatorisk närvaro om man vill stanna i Sverige.
-De flesta brott har ju en s.k. straffskala. Ju grövre desto hårdare straff. Inför en hedersrelaterad straffskala för dessa brott. Jämförelsen med hatbrott passar ganska bra i det här fallet.

Det känns som om det är hög tid att våga ta tag i dessa frågor utan att för den skull riskera att hamna i någon rasistdebatt. Att kunna bibehålla sin kultur när man kommer till ett nytt land är självklart. Detta är inte kultur, detta är brottsliga handlingar och ska så också behandlas!

Läs mer i SvD.

1 kommentar:

Anonym sa...

Välkommen till Dom Glömda Barnen

Barnen´s rätt i samhället
Omhändertagen på mycket tveksamma grunder

Vi är en nystartad förening DOM GLÖMDA BARNEN som vänder sig till de föräldrar som fått sina barn omhändertagna på mycket tveksamma grunder och många gånger utan att få någon rimlig
Vi i föreningen anser att varje barn har rätt till sina föräldrar och sitt nätverk – att föräldrarna i första hand ska få allt stöd och all hjälp så att alla möjligheter först är uttömda innan en placering sker.

Vi anser också att barnen ska placeras på besöksavstånd, så att inte det ska bli ett hinder och orsaka att kontakten bryts med föräldrar eller syskon. Vi vet hur viktig den kontakten är.
Målgrupper

Barn & Ungdomar

Som bor/eller har bott på HVB-hem eller i Familjehem

Föräldrar

Som har/eller har haft ert/era barn på HVB-hem eller Familjehem

Mormor.Farmor.Farfar.Morfar

Som har fått sitt Barnbarn omhändertaget gemon LVU.

Du själva hade kunnat ta hand om ditt barnbarn men inte fått det.

Askungarna

Jag blev inte omhändertagen fick bo hemma med mina biologiska föräldrar men hade det inte bra där

Lagar

Vi håller på att jobba fram lagförslag till Regeringen då Socialtjänsten gör många fel med Omhändertandet av barnen


www.domglomdabarnen.dinstudio.se