onsdag 13 augusti 2008

Den tysta majoriteten

Var på kommunfullmäktige i Tyresö igår. Det var ett extrainsatt möte som handlade om att anta detaljplaner för ett område som heter Strandängarna. Planerna har varit hett omdiskuterade i vissa grupper det senaste året. Det har t o m bildats en förening för att ”rädda” dessa strandängar. Föreningen har under våren samlat in namn för att tvinga Tyresö kommunfullmäktige att ta upp frågan om lokal folkomröstning.
Jag ska inte gå in på sakfrågan här men kan konstatera att gårdagens möte handlade väldigt mycket om själva beslutsprocessen. Hur ska man lyssna på medborgarna? När ska man lyssna? Hur länge ska man lyssna innan man går till beslut? Socialdemokraterna som varit för detaljplanerna hela vägen passade naturligtvis på att ta billiga poänger genom att anklaga Alliansen för oförmåga att ”lyssna in opinionen” och andra populistiska inlägg. Jag tror att de flesta intresserade lätt genomskådar den taktiken.

En fråga i sammanhanget som nästan inte berördes alls var vad den tysta majoriteten tycker. Vad tycker de Tyresöbor som inte skrivit på listor eller protesterat via mail och debattartiklar? Vad de 1500 som skrivit på listorna tycker vet vi på ett ungefär, men vad tycker övriga 29 000 Tyresöbor över 18 år?

Människan är i grunden lat. Vi har en förmåga att engagera oss i frågor som på ett negativt berör oss själva, vårt närområde eller våra liv. När frågor som berör oss positivt hanteras är det väldigt få av oss som lyfter luren eller letar fram en mailadress för att berätta det för de politiker som är ansvariga. I bästa fall ger vi ett erkännande vid valurnan var fjärde år.

Vad tycker då den tysta majoriteten i denna fråga? Ärligt talat så vet jag inte. Däremot vet jag att det redan finns en lång kö till de bostäder som ska byggas i området. Jag vet också att området kommer bli mer tillgängligt för friluftsliv än det är idag. Att tillgodose dessa behov är också ett ansvar som någon måste ta. Jag hoppas att detta ansvar får ett gensvar hos den tysta majoriteten, om inte förr så i valet 2010.

Inga kommentarer: