torsdag 18 oktober 2012

Gärna läxhjälp, men först ett rejält RIT-avdrag

Regeringen föreslår att även läxhjälp i hemmen ska omfattas av RUT-avdraget. Det är ett bra förslag
 ur ett läroperspektiv. Ju fler barn som kan få hjälp med kunskapsinhämtningen desto bättre.

Ur ett jobbskaparperspektiv tror jag däremot inte särskilt mycket på förslaget. De jobb som skulle kunna skapas hamnar hos studenter som vill tjäna lite extra. Samma studenter,
 som, trots heltidsstudier, genom någon idiotisk regel, räknas som arbetslösa i statistiken.

Jag skulle hellre börja med att införa ett RIT-avdrag. Alltså ett avdrag med samma upplägg som ROToch RUT, men för IT-tjänster i hemmen.

Det skulle kunna fylla flera syften. Dels skapa riktiga arbeten till arbetslösa unga människor, dels överbrygga den klyfta av okunskap om datorer som skiljer många äldre i landet från oss andra.

Att man samtidigt skulle få igång nya livskraftiga företag och skapa många spännande möten över generationsgränserna, kommer på köpet.

Relaterat: AB, AB, AB, AB, DN, DN, SvD, SvD.

Tidigare inlägg i ämnet hittar du här och här.

Inga kommentarer: