måndag 15 oktober 2012

Rosornas Krig 2.0

LO vill inskränka vinsterna i s k välfärdsföretag rejält. Därmed går de emot sin partiledare som offentligt sagt att han inte vill ha något förbud mot vinster.

Upplagt för Rosornas Krig 2.0 alltså.

Det konstiga, och kanske tragiska, är att LO fortfarande bara ser att det skapas välfärd i de mjuka verksamheterna, d v s vård, skola och omsorg. Dessa verksamheter är bara en liten del i de pengar som går från skattemedel till privata företag.

Menar LO att vinstförbudet även ska gälla NCC, Skanska, Telia, Ericsson och PEAB? De levererar ju tjänster till offentlig sektor för mycket högre belopp än företagen inom vård, skola och omsorg? Ska vinstförbudet gälla de IT-företag som driftar system åt kommuner och landsting?

Resonemanget påminner om när dåvarande Metallbasen Leif Blomberg sa till dåvarande ordföranden i Kommunal, Sigvard Marjasin, att hans medlemmar var värda högre lönelyft för att de representerade den närande sektorn. Till skillnad från den tärande…

Tänk, jag trodde vi hade kommit längre i den debatten.

Det jag tror är nyckeln till en bra verksamhet hos både offentliga och privata utförare och leverantörer, är förmågan att ställa kvalitetskrav som gynnar brukarna. Om man kan lyckas med det, och utföraren levererar har inte jag några problem med vinster i dessa företag. Tvärtom, kommunernas och landstingen borde ta lärdom av goda exempel.  Att vinsterna inte på långa vägar är särskilt höga, det talar man tyst om, av uppenbara skäl.

Om en kommunal verksamhet inte klarar sin budget, tvingas kommunerna i värsta fall skjuta till mer pengar för att täcka förlusten. Tycker LO att samma spelregler ska gälla för privata utförare, i konsekvensens namn?

Nej, egentligen vill LO inte ha några privata utförare inom vård, skola och omsorg överhuvudtaget. Men det vågar de inte säga högt, för då förstår ännu fler att de spelat ut sin roll som någon maktfaktor i svensk politik. 

Det vi bevittnar är kanske organisationens desperata dödskamp?


Relaterat: DN, DN, SvD, SvD, AB, AB, AB.

Andra bloggar om, , , , , .

Bloggkollegor i samma ämne: Hökmark.

Inga kommentarer: