onsdag 30 mars 2011

Så typiskt svenskt

Sverige ska nu i alla fall bidra med ett antal JAS 39 Gripen för att bidra till FNs flygförbudszon över Libyen. Enligt det kommande beslutet i Riksdagen ska våra plan och piloter bevaka zonen men få inte angripa mål på marken och inte delta i luftstrider.

FN-embargot är uppdelat i tre delar, upprätthålla flygförbudszonen, upprätthålla vapenembargot och skydda civila på marken. Sverige ska alltså efter en uppgörelse mellan Alliansen och (S) endast delta i en av dessa.

Håkan Juholt försvarar sin hållning med att vi inte ska skjuta på drogade barnsoldater i Khadaffis armé. Det är möjligt att han har mer information än de flesta av oss vanliga dödliga, men vi vet i alla fall att de skjuter på de rebeller som försöker befria sig från en diktators ok.

Det är väl typisk svenskt, att delta lite lagom sådär. Fegt, tycker jag. Sverige borde såklart ställa upp fullt ut när FN kallar. 
Det hade ju inte nödvändigtvis betytt att de svenska planen hade behövt angripa mål på marken. Däremot hade det förmodligen varit mycket lättare för de som för det operativa befälet att kunna disponera även svenskarna till alla form av uppdrag.

Dessutom kanske en god insats hade varit perfekt marknadsföring för att sälja några fler plan. Nu har t o m Vänsterpartiet sagt ja till en svensk insats. Är det någon som frågat dem?


Relaterat: DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, AB, AB, AB.

Inga kommentarer: