måndag 18 oktober 2010

Leg. lärare

Så kom det då, regeringens förslag om lärarlegitimation. Förslaget bygger på att lärare, för att få fast anställning och legitimation, ska ha rätt behörighet och också genomgått ett introduktionsår, motsvarande läkarnas AT-tjänstgöring.
Endast legitimerade lärare ska dessutom få sätta betyg. Man ska också kunna erhålla legitimationen via en högskoleutbildning kompletterad med en kurs i pedagogik.

I grunden är detta ett bra förslag med syfte att höja kvaliteten i undervisningen och läraryrkets status. Förhoppningsvis ger även detta på sikt fler ungdomar som väljer lärarutbildningen i första hand och inte som ett sista alternativ i brist på annat.

Nästa steg borde såklart vara att höja lönerna för de legitimerade lärarna, för hur det än är så hänger status i högsta grad ihop med lön, den som påstår annat far med osanning. Det är nu det börjar bli lite svårt. Lönen sätts och betalas av kommunerna vars kassor långt ifrån är oändliga, vilket i praktiken innebär att utan extrapengar från staten kommer väldigt få kommuner faktiskt ha råd att höja så kraftigt som det skulle behövas.

I Tyresö planerar Alliansen för ett kommunalt lärarlyft som har till syfte att fortbilda de lärare som behöver respektive coacha de som behöver det till ett annat yrke utanför skolan. Allt för att höja kvaliteten på undervisningen. Sedan finns såklart ambitionen att försöka höja lönerna men frågan är om våra pengar räcker.

Jag har inte läst propositionen men utgår från att det finns regler för hur man till exempel löser behörighetskravet i små skolor där underlaget inte räcker för hela tjänster i vissa ämnen. Antar också att man är behörig att sätta betyg i matte i årskurs nio om man är behörig gymnasielärare i just det ämnet.

Ytterligare en åtgärd som jag tror skulle kunna bidra till statushöjningen och bortsållning av olämpliga lärarkandidater är att införa inträdesprov på Lärarhögskolan där uppträdande inför grupp borde vara en viktig ingrediens.

Och så var det ju det här med arbetstiderna...

 Relaterat: DN, DN, DN, AB, AB, Exp, SvD, SvD, SvD.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr kommer det inte att bidra till att elevernas kunskaper blir bättre.
Ett slag i luften och ett spel för galleriet

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Nej, det tror inte jag heller som enskild åtgärd.
Däremot är det något som går åt rätt håll, vårt kommunala lärarlyft ett annat och det behövs säkert flera.

Självklart kommer det ta tid, men att vända en koloss på fel kurs tar tyvärr just det, tid.

Anna Högberg sa...

Jag jobbade som obehörig lärarvikarie i ca 7 år till och från under studierna. Det finns ett påtagligt behov av att kunna fylla ut bemanningen med obehörig personal - man kan ju vara jätteduktig på att lära ut ändå och då begränsar man sig inte för mycket.

Tycker att det vore en bättre ambition att sätta 90% behöriga lärare i kommunen som mål, eller något liknande. Så lämnar man fortfarande lite flexibilitet.

Trots allt så finns det lärare med väldigt konstiga ämneskombinationer som blir svåra att passa in, och det finns små orter där man inte har så lätt att hitta 100% behörig personal.

Sedan kan jag personligen också tycka att många års vana från pedagogisk verksamhet väger upp brist på en teoretisk pedagogisk termin på högskola (tveksamt hur mycket den ger - många äldre lärare har t.ex. ingen modern pedagogisk termin utan endast ämneskurser i sin utbildning, och de är ofta jättebra lärare!)