lördag 11 september 2010

Viktig invigning på många sätt

I veckan invigdes Tyresös nya elljusspår som går runt en liten sjö vid namn Barnsjön. Den som nyttjar spåret kan variera mellan två slingor, 2,3 respektive 3,5 km.

Det här är en viktig satsning av flera skäl.

¤ Det är viktigt att man mår bra. Ju fler valmöjligheter till vardagsmotion vi kan ge Tyresöborna desto större är möjligheten att skapa förutsättningar för att just må bra och få balans i livet. Den nya simhallen som är på gång är ytterligare ett exempel på detta.

¤ Spontanidrott – en hållbar trend. Att själv kunna välja när jag ska träna, hur jag ska träna och med vad jag ska träna är en långsiktig trend i vårt samhälle. I takt med att tempot i arbetsliv och skola ökar blir möjlighet till spontantidrott allt viktigare. Förra helgen invigdes som bekant Skatepark 135. Den här satsningen på en arena för spontanidrott lockar antagligen något fler vuxna.

¤ Spåret är en miljösatsning. Eftersom spåret ligger mycket bra till för Tyresöbor som bor i Trollbäcken, Farmarstigen, Skälsätra och Tyresö Centrum behöver man inte längre ta bilen till Alby för sin motionsrunda. Förutom tid för motionären kommer vi att spara åtskilliga liter bensin och det är bra för klimatet och miljön.

Om Alliansen får fortsätta styra Tyresö kommer det fler satsningar på spontanidrott, exempelvis små konstgräsplaner i bostadsområdena. Detta spår kommer vi att kunna utveckla med fler belysta anslutningar och det skapar ju även en större trygghet under den mörka årstiden.

Foto ovan: Samuel Cossio-Quiroga

Andra bloggar om , , , , , , .

Inga kommentarer: