onsdag 4 mars 2009

Faktakontrollen fallerar

I min kommun Tyresö har vi en lokal tidning (annonsblad med visst redaktionellt material) som kommer varje vecka. Det krävs ganska mycket för att drakarna DN eller Svenska Dagbladet ska skriva något om oss i kranskommunen, minst ett grovt rån eller ett mord, så därför tror jag att många Tyresöbor läser Mitt i Tyresö med visst intresse. Ofta består det redaktionella inslaget av TT-telegram som rör kommunen blandat med några skrivna artiklar. Kanske inte den vassaste journalistiken men på det stora hela ”helt ok” (som Henke Larsson brukar säga).

I senaste numret av tidningen slår man på stort med en artikel som beskriver hur dåliga skolorna är i kommunen. Lärarfackets ordförande och oppositionsrådet (S) håller förstås med och blåser under kritiken.

Självklart finns det brister i Tyresös skolor, självklart skulle alla vilja att skolorna fick ännu mer pengar, självklart skulle vi vilja ha många fler lärare. Men inte är läget som den här artikeln försöker påskina, utan långt därifrån, dessutom innehåller artikeln ett antal rena faktafel som är upprörande att läsa.

Är det inte en objektiv journalists uppgift att kontrollera fakta innan en artikel publiceras? Självklart kan man tycka, men så har inte skett i det här fallet.

Sanningen är att Tyresös skolor de senaste åren, förutom kompensation för ökade lärarlöner, fått extra tilldelning av pengar i kommunens budget. 2008 var extrasumman 10 miljoner, varav en för lärarnas kompetensutveckling och 2009 blir det ytterligare 9 miljoner extra.

Ska inte skolorna i kommunen spara då? Nej absolut inte! Naturligtvis ska man alltid vara sparsam med sina resurser och har en skola levt över sina tillgångar ena året får man förstås ta igen det nästa år. Inget konstigt med den modellen som fungerar bra på de flesta håll.

Däremot så beräknas skolornas anslag generellt utifrån formeln antal elever x skolpeng, vilket innebär att summan självklart kan variera från år till år. Är inte det en besparing? Nej, det är en naturlig anpassning till verkligheten som i vissa fall tyvärr kan innebära personalneddragningar som en yttersta konsekvens, men att kalla detta för en besparing är en ren lögn!

Att kommunen planerar sitt lokalbehov framåt för största möjliga effektivitet är heller inget konstigt eller negativt. Jag är helt övertygad om att Tyresös skattebetalare inte skulle vara nöjda om kommunen med minskat elevunderlag i vissa kommundelar stod med tomma oanvända lokaler som bara kostade pengar istället för att använda dessa till något konstruktivt.
Detta i synnerhet som skatteintäkterna kommer att minska i finanskrisens spår och kostnadseffektiviteten om möjligt blir ännu viktigare kommande år.

Vad man heller inte andas ett ljud om i artikeln är att undersökningen som artikeln baseras på kom 2008 och bygger på förhållanden som gällde 2007. Inte så aktuellt alltså. Att sedan undersökningen omfattar kriterier som inte bara gäller grundskolan förvånar inte heller. Har man ingen faktakontroll så har man inte!

Relaterat: AB, DN, SvD.

Andra bloggar om , , .

Inga kommentarer: