onsdag 11 mars 2009

Systemfel i A-kassan

Det rapporteras att allt fler som arbetar deltid måste säga upp sig från sina arbeten. Orsaken sägs vara den s k 75-dagarsregeln. Den innebär att man bara får stämpla på deltid i 75 dagar och därför tjänar på att bli helt arbetslös.
Syftet med 75-dagarsregeln är att försöka påverka arbetstagarna att ännu intensivare söka heltidsjobb och i minsta möjliga mån använda A-kassan som ”födkrok” på deltid. Regeln syftar även till att trycka på arbetsgivarna att så långt det går skapa heltidsarbeten.

När regeln skapades var visserligen en kommande lågkonjunktur i antågande men att denna skulle förstärkas med en djup finanskris gick i det läget inte att förutse. Hur det hade gått utan finanskris får vi kanske aldrig veta men facit är att reformen ser ut att ha misslyckats.

Ska vi driva jobblinjen fullt ut kan det aldrig vara okej att säga upp sig från ett jobb frivilligt för att hellre gå ut i arbetslöshet!

Syftet var gott men det blev fel och är något fel måste vi kunna erkänna det och ändra våra beslut.
Därför måste detta systemfel åtgärdas snarast genom att 75-dagarsregeln tas bort eller ändras så att ingen arbetstagare ens ska tänka tanken att frivilligt säga upp sig för en framtid som arbetslös.

Relaterat: AB, DI, SvD.

Andra bloggar om , .

1 kommentar:

Margareta T sa...

Du har helt rätt. Det kan aldrig vara acceptabelt att anställda säger upp sig för att det är förmånligare att vara arbetslös. Frågan är vilka som säger upp sig. Är det så att arbetsgivarna drar in deltiderna i allt större utsträckning så är det ju motiverat. Jag kan förstå människors oro.