tisdag 4 februari 2014

Myten om hotet mot välfärden

Om det beror på den politiska obalansen bland journalisterna eller vår egen oförmåga att kommunicera ska jag låta vara osagt. Sant är i alla fall att de svenska vänsterpartierna, inklusive Mp, lyckats få många svenskar att tro att valet står mellan satsningar på välfärden och skattesänkningar.

Man ska visserligen inte dra för höga växlar på opinionsmätningar, men den positiva trenden för Vänsterpartiet beror förmodligen på deras mantra ”inga vinster i välfärden”.
Om vi låter oppositionen förstärka myten om att välfärden hotas av lägre skatter och privata alternativ, kommer vi att hamna i försvarsposition i kommande valdebatter. Så ska det inte bli.

Därför anser jag att ett av alliansens huvudbudskap i valrörelsen måste bli:

LÅGA skatter skapar HÖGRE välfärd

Det handlar om att kommunicera saker för vad de faktiskt är. Några exempel:


  • Lägre inkomstskatter ger större utrymme för högre konsumtion
  • En stor majoritet av boende inom äldreomsorgen trivs mycket bra
  • Skillnaden i kvalitet inom välfärden beror inte på driftsformen
  • Alliansen ger människor i utanförskap flera chanser
  • Pensionärerna har inte fått några skattehöjningar

Jobben är visserligen grunden för tillväxt i samhället och skapar möjligheter till satsningar i välfärden, men vi måste få människor att förstå vad jobben faktiskt ger.

Relaterat: AB, AB, AB, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dick, nu tar vi det lilla lugna.

Tes 1: LÅGA skatter skapar HÖGRE välfärd.

Mitt svar: Inte alltid.

Varför: Lafflerkurvan borde alla politiker känna till. Kolla den först innan du skriver om förhållandet skatter och välfärd.

Tes 2: Lägre inkomstskatter ger större utrymme för högre konsumtion.

Mitt svar: Självklart rätt. Konsumtionen skall dock inte då delvis bestå i sådant som de högre skatterna betalade.

Varför: Om ex hög inkomstskatt finansierar gratis kollektivtrafik skall den inte ersättas med egna pengar för att betala att åka med kollektivtrafiken. Det blir nota bene. Det är likadant med sjukvården, medicinen, fordonsskatten etc

Den sänkta skatten har varit högre än kostnaden för utnyttjande av den prisändrade servicen.

Tes 3: En stor majoritet av boende inom äldreomsorgen trivs mycket bra

Mitt svar: Jag vet inte men läste en undersökning för någon dryg månad sedan att boende i äldreomsorgen är nöjda med sitt boende.

Jag har genom åren läst hur dåligt allt har blivit med stressad personal mm så jag blev riktigt överraskad.

Har du några uppgifter på hur personalen uppfattar sin situation jämfört med exempelvis 10 år sedan?

Tes 4: Skillnaden i kvalitet inom välfärden beror inte på driftsformen

Mitt svar: De privata aktörerna har inte funnits tillräckligt länge på marknaden för att man kan fastslå något i frågan.

Varför: I alla nya branscher samlas lycksökare i början. Jag tror att svaret på din tes kan hämtas om några decennier.


Tes 5: Alliansen ger människor i utanförskap flera chanser

Mitt svar: Möjligheterna vad man kan göra känns större idag än för 10 år sedan. Resultatet känns dock likadant nu som då.

Varför: Arbetslösheten har inte påverkats nämnvärt.

I tillägg måste nämnas ett av regeringens allra största misstag i form av Fas 3. Detta borde stoppas ögonaböj och är förmodligen den största anledningen till väljarnas misstroende av regeringen. Felet var att satsa på de som stod längst från arbetsmarknaden och inte börja jobba inifrån. Aj, aj, aj. Detta svider.

Tes 6: Pensionärerna har inte fått några skattehöjningar

Mitt svar. Nej, personer med uppskjuten lön fick inga skattehöjningar. Men utan anledning skall de betala högre skatt än de som skjuter upp sin lön. Kan du förklara varför. Det är ingen utanför regeringskansliet som har förstått varför det är så.

Varför: Pension är lön som utbetalas efter pensionsavgång. Den är redan intjänad en gång och bör inte skattas högre bara för att den är sparad till äldre dagar.

Förstår du varför folk uppfattar den högre skattesatsen på uppskjuten lön som en högre skatt?

Nya Moderaterna måste bli folkliga om de skall lyckas. Nu känns det mest som om de sitter i en egen låda med öronproppar och gastar för sig själva hur j-a rätt de har i alla frågor.

Kom ut i verkligheten Dick. Ta med dig dina partipolare och LYSSNA på vad folk har att säga. Tror du på fullaste allvar att de flesta vill ha en socialistregering i Sverige? Det gör inte jag men om alternativet är öronproppar förstår jag valmanskåren.

Suck.

Ha det bra Dick. Jag stör dig igen när jag hinner.

Tugga

Dick Bengtson sa...

#Tugga# Ojojoj, det var mycket att bita i. Kul att du tar dig tid för en seriös kommentar. Några tankar kring ditt svar:

1)För mig är det stor skillnad om jag själv väljer att lägga mina pengar på att betala för kollektivtrafik gentemot om staten bestämmer det åt mig för mina skattepengar. Valfrihet du vet…

2)Det är möjligt att man inte med statistisk ännu med säkerhet kan belägga att driftsformen inte har någon betydelse. Men ska man tro media så är de flesta privata alternativ sämre, vilket inte alls stämmer. Däremot måste kommunerna bli bättre på att handla upp, med tydliga kvalitetskrav.

3)Pension är inte alls liktydigt med uppskjuten lön. Pension är en del i vårt sociala skyddsnät och transfereringssystemet. Att sänka skatten mer för de som arbetar är en del i arbetslinjen. Anledningen att pensionärernas skatt inte sänkts lika mycket är helt enkelt ekonomi. Vi har inte råd att sänka lika mycket för dem just nu. På sikt ska skattesatsen naturligtvis vara lika.

4)Håller med om att Fas 3 inte blivit en succé. Begreppet har fått en negativ klang även om tanken är god. Synd bara att media inte uppmärksammar de som faktiskt fått ett annat liv tack vare arbetslinjen.

5)Jag trodde att det var grejen med ”Nya Moderaterna”, att vara folkliga? Det finns en hel del ”gammelmoderater” som tycker vi är alldeles för folkliga…
I Tyresö är vi ofta ute och knackar dörr hos folk och diskuterar lokalpolitiken. Vet också att Fredrik Reinfeldt är ute och reser flera gånger i månaden och träffar människor. Tycker nog att vi lyssnar, men kan säkert bli bättre. Däremot måste arbetslinjen fortfarande vara rättesnöret. Tyvärr, vilket flera undersökningar bekräftar, har medias svartmålning och ensidiga rapportering, gjort att många människor tänker: ”Mitt liv fungerar bra, men jag har hört att andra, känner ingen, har det dålig, då är det säkert så…”

Det gläder mig när du säger att få vill ha en socialistregering. Vårt jobb innan valet är nu att berätta hur det faktisk är. Det blir en utmaning.

Lev väl!