torsdag 13 februari 2014

Avskaffa sportlovet

Den här veckan har skoleleverna i en del av landet sportlov. Kommande veckor kommer sportlovslavinen rulla vidare norrut.

Lovet har sitt ursprung i det gamla ”kokslovet”. Syftet var att spara in på uppvärmningskostnaderna för skollokalerna.

Det behovet finns inte kvar med dagens samhällsekonomi. Däremot finns det ett uppenbart behov för svenska skolelever att plugga mer.

Mitt förslag är alltså att vi helt enkelt avskaffar sportlovet.

Att, som för vissa, få en till lovvecka bara fem veckor efter avslutade julferier känns väldigt ineffektivt. Inte minst eftersom det efter varje lov tar några dagar innan eleverna s a s kommer upp i varv igen.

Eftersom det i de flesta kommuner finns möjlighet för eleverna att få ledigt några dagar per läsår, kan den som vill åka skidor ändå, fast med skoluppgifter att göra.

Allt detta skulle ge Sveriges skolelever en hel skolvecka extra att studera på vilket kommer både dem, och samhället, tillgodo.

Som grädde på moset slipper dessutom de föräldrar som inte kan ta ledigt, eller inte har råd att resa bort, att vara oroliga för tillsynen av sina barn under långa lovdagar.

Jag inser att jag inte kommer bli superpopulär bland vissa elever, och kanske lärare. Men det här skulle kunna vara ett första steg mot ett förändrat terminssystem med tre terminer och färre lovdagar som den svenska skolan så väl behöver.

Relaterat: SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN.

3 kommentarer:

Cathrine sa...

Håller helt med. Bort med sportlovet! Många elever känner inte av sportlovet då de ändå måste vara på fritids och fritids är i samma lokaler som skolan. Barn som har föräldrar som har råd att åka iväg kan be om ledigt och få uppgifter med sig. Det ör ett modernt och riktigt sätt att tänka enligt mig.

Anonym sa...

Treterminssystemet har diskuterats men jag vet inte vad man kom fram till.

Det är inget fel på sportlov men jag tycker att du har en poäng i att det ligger för nära vinterlovet.

Ge eleverna en vecka framåt våren istället och då inkluderar jag inte påsklovet.

Ovanstående är bara mina egna spontana tankar.

Trevlig helg Dick
Tugga

PS Köpte du blommor igår? DS

Dick Bengtson sa...

Vårt nuvarande skolår baseras på det gamla jordbrukssamhället som inte existerar idag.

Bättre betalt och högre status för lärarkåren? Absolut, men då måste vi förändra så att de får semesteranställningar som de flesta andra.

Föräldraansvaret måste också bli tydligare.
Det är mitt ansvar som förälder att lära mitt barn sitta still, vänta på sin tur att prata och respekt för kompisar och skolpersonal. Det ska inte lärarna behöva lägga tid på.