söndag 30 juni 2013

Bra och dåligt om maxtaxan, KD

Göran Hägglund och Kristdemokraterna var först ut i Almedalen för i år. KD har länge balanserat på fyraprocentgränsen för att hänga kvar i Riksdagen och behöver nya profilfrågor.

Ett av de förslag som Hägglund lanserade var att minska barngrupperna i förskolan.  För att finansiera den reformen vill KD ge kommunerna möjlighet att höja maxtaxan. Det är ett bra förslag eftersom systemet har urholkats i många år, vilket innebär att den del av kostnaden som föräldrarna faktiskt betalar har minskat rejält.

Men att kommunerna genom förslaget inte skulle få en full kostnadstäckning skulle i så fall urholka systemet ännu mer.
Med tanke på de jobbskatteavdrag som införts under Alliansen, är det minsta man kan begära att KD:s förslag får möjlighet att bli helt finansierat utan att belasta kommunernas ekonomi mer. Detta är inte ett bra förslag.

KD är uppenbarligen för ett för ett femte jobbskatteavdrag. Det gillar jag, men tyvärr tror jag inte den frågan blir en valvinnare för partiet. Hägglund och co har nu mindre än ett år på sig att skapa en tydligare profil som kan attrahera en bredare väljarbas. Jag hoppas de lyckas, Alliansen behöver KD.

Till sist en fundering. Undra om inte ordet ”Krist” i partinamnet skrämmer bort väldigt många i ett sekulariserat Sverige? Man kan utgå från ett kristet perspektiv i sin samhällssyn utan att ha med det i namnet.

Relaterat: SvD, SvD, DN, DN, AB, AB, AB, AB.

Inga kommentarer: