måndag 29 augusti 2011

Rökning i Landskrona

Utbildningsnämnden i Landskrona vill förbjuda rökning och snusning för de kommunanställda under hela arbetstiden, oavsett var arbetet sker.

Det betyder att om någon arbetar hemifrån, vilket blir allt vanligare, skulle förbudet även gälla där.

Man tar sig för pannan!

Motivet skulle, enligt den Folkpartistiska ordföranden, vara att man som vuxen ska vara god förebild för barnen.

Att införa rökförbud på själva arbetsplatsen, d v s i arbetsgivarens lokaler har jag inga problem med. 
Men när någon lokal småpåve försöker reglera hur människor ska vara i sitt hem är hon inne på den personliga integriteten, och har klampat över gränsen med sjumilakliv.

Att däremot erbjuda kurser i tobaksavvänjning eller liknande vore en klokare väg att gå om man inte har viktigare frågor att syssla med i Landskrona.

Dessutom skulle förbudet inte gälla politiker, utan bara anställda. Snacka om ”förebilder”...

Snus, förresten, kan man vara passiv snusare? Tveksamt, eller hur? Jag tycker att vuxna ska vara förebilder inom hygien också. Ska vi då kanske förbjuda svettluktande medarbetare?


Relaterat: Exp, SvD.

Inga kommentarer: