söndag 7 augusti 2011

Bra förslag hr Björklund. Betalar du?

Folkpartiledaren Jan Björklund berättade i sitt sommartal att han och Fp vill satsa extra på lärarna, lärarnas karriärmöjligheter och deras löner.

Han förslog bland annat att man ska återinföra de gamla titlarna adjunkt och lektor, som en alternativ karriärväg för de lärare som inte vill bli skolledare. Just de tjänsterna kan Björklund tänka sig att finansiera med statliga pengar.

Om det är någon utveckling att återinföra gamla titlar, som nästan ingen förstår vad de står för, vet jag inte. Däremot håller jag med hr Björklund om att lärarna som grupp betraktat, är underbetalda i relation till utbildningens längd och det viktiga arbete de utför.

Det knepiga med utspelet är att det inte är regeringen som anställer och lönesätter lärare, utan kommunerna. Så vad Jan Björklund försöker göra är att sätta press på kommunerna att prioritera lärarlönerna framför andra kommunala åtaganden såsom äldreomsorg och socialtjänst. Det kan i många fall bli tufft utan hr Björklunds penningar.

I Tyresö, till exempel, prioriterar och höjer vi detta budgetår pengarna till förskoleklasserna för att ge möjlighet att öka lärartätheten i de grupperna. Att chockhöja lönen för hela lärargruppen på en gång bedömer inte jag som realistiskt, utan hr Björklunds penningar förstås.

Om det mot förmodan skulle komma några pengar från staten till en generell satsning på lärarlönerna gäller det att dessa pengar blir permanentade. Det är annars ett gammalt trick från regeringar att tillfälligt stoppa in extrapengar för en satsning, och när den tar slut står kommunerna där med en nivåhöjning som man själv får betala.

Sedan är det ytterligare en sak som jag tror måste till för att få medborgarnas acceptans för en storsatsning på lärarnas löner. Ferietjänsterna måste bort och ersättas av semestertjänster, som för de flesta övrig löntagare.

Jag vet att lärarna enligt avtal har 45 timmars arbetsvecka under terminerna så att det mesta av deras ledighet på loven är kompledigt. Jag vet också att de flesta lärarna jobbar mer än 40 timmar i veckan, när de jobbar.
Men, bara möjligheten att arbeta in tid för att få ledigt på skolloven är en förmån som även hindrar skolans utveckling. 
Vad är det t ex som säger att vi måste ha två terminer och inte tre? Måste eleverna ha lov just där de ligger idag? Det mesta är ju baserat på det gamla bondesamhället och inte aktuellt längre.

Jag tror det finns massor med radikala åtgärder för att förbättra skolans effektivitet och höja kunskapsnivån hos eleverna, men då måste vi våga tänka utanför boxen. Där är ferietjänsterna tyvärr en stor begränsning.

Relaterat: DN, SvD, SvD, SvD.


Inga kommentarer: