tisdag 11 november 2008

Veckans brott

När jag växte upp fanns det en tidning som hette Veckans Brott. Den var fylld av skildringar av diverse brott, både svenska och internationella. Där blandades internationella klassiker som Jack the Ripper med svenska Lasse-Maja. Ganska harmlöst faktiskt med dagens mått mätt.

Efter förra veckans debatt här på bloggen med ett antal ”filkramare” utifrån temat plankning på tunnelbanan vs illegal fildelning har jag funderat på det här med hur människor graderar olika typer av brott. Uppenbarligen finns det handlingar som i rättslig mening är brottsliga men som av stora delar av allmänheten inte betraktas som sådana.

Ett försök att lista några stycken skulle kunna se ut så här (utan inbördes rangordning):

**Hembränning
**Vissa trafikbrott som att gå mot röd gubbe eller cykla i mörker utan lyse
**Spritsmuggling för eget bruk
**Illegal fildelning
**Forkörning på motorväg
**Svartjobb för hushållsbruk
**Tjuvfiske

Betyder det då att jag tycker att man borde ändra lagstiftningen för att nivåanpassa den till människors allmänna rättsmedvetande? Nej, inte alls, i alla fall inte för att många mer eller mindre medvetet bryter mot vissa lagar.
Däremot ska självklart lagstiftningen utvecklas i takt med samhället men enligt vår demokratiska process som vi kommit överens om.
Att agitera och debattera för förändring är ett sunt inslag i samhället, att medvetet bryta mot våra gemensamma regler och även uppmana andra till samma sak leder i förlängningen till anarki och ett sådant samhälle vill i alla fall inte jag ha.

Relaterat AB, AB, AB, AB, DN, SvD, SvD.

Andra bloggar om , .

4 kommentarer:

Tor sa...

Om straffet för fildelning skulle legat i samma storleksordning som för fartförsyndelser och tjuvfiske så skulle jag inte tro att så många hade bråkat om det. Men när folk i USA döms att betala 70 000 kr per låt i USA (och om du tror att USA är extremt så kan skadestånden även i Danmark hamna på nivåer som skulle kunna tvinga personer till personlig konkurs - hundratusentals kronor) och erfarenheten visar att branschorganisationer regelmässigt hotar sig till pengar utan att fall prövas på ett rättssäkert sätt, då hamnar saken i ett annat ljus. Där finns vissa likheter med hembränning och spritsmuggling för eget bruk. Det är handlingar som inte skadar någon annan, men ändå är behäftade med förhållandevis stränga straff i syfte att upprätthålla ett visst system (eller för att det är svårbevisat vad som är eget bruk).

Jag vet att det finns de som beskriver fildelning i termer av en beundransvärd handling eftersom man hjälper till att sprida kunskap och kultur. Sådana förenklingar har jag svårt att köpa. Förvisso skulle vi behöva något slags fair-use-lagstiftning (det finns vad jag vet i princip endast för textcitat idag, vilket känns väldigt omodernt) och kortare skyddstider så att upphovsmän också ger tillbaka till det gemensamma kulturarv de själva öser ur, men i övrigt ser jag inget fel i upphovsrätten. Och då menar jag den ekonomiska upphovsrätten - den ideella upphovsrätten finns det ju ingen som vill ändra, inte ens piraterna (speciellt inte piraterna). För mig handlar det helt och hållet om balans och proportionalitet. Regeringens förslag till implementation av IPRED1 ger inte en bra balans mellan rättssäkerhet och integritet å ena sidan och allmänhetens (!) intresse av att upprätthålla kopieringsrätten å andra sidan.

Dessutom reglerar IPRED1 på ett högst olyckligt sätt själva nätets struktur eftersom ändnoder i nätet inte tillåts bli inre noder utan att privatpersoner hamnar i ett rättsosäkert läge.

"att medvetet bryta mot våra gemensamma regler och även uppmana andra till samma sak leder i förlängningen till anarki och ett sådant samhälle vill i alla fall inte jag ha"

Om jag inte minns fel var skattemoralen sämst bland moderater i en undersökning som gjordes för något år sedan och det var också moderater som drev på för avdrag för hushållsnära tjänster. Ibland kan det nog vara så att lagarna behöver anpassas efter människors betéenden, vilket inte minst historien visar. Men jag håller med om att det inte är något jättebra argument. Bättre är då att försöka förhålla sig till de eventuella negativa biverkningar som en restriktiv lagstiftning för med sig.

För övrigt var jag inte medveten om att "gå mot grön gubbe eller cykla utan hjälm" var brottsligt :P

Donsan sa...

Dick

Med ditt resonemang skulle vi alldrig få några lagändringar till stånd och vi skulle fortfarande leva med lagar från medeltiden. - Om man ta dryckesförbudet i USA till exempel - den misslyckades för att den allmänna rättsmedvetande inte accepterade det och man var tvungen att upphäva förbudet. - Samma sak med abort - homosexlagen - etc. - Lagar som förbjuder människorna att uttnyttja nyvunna och/eller nyupptäckta friheter utan hållbara och vettiga argument har sällan en möjlighet att lyckas

När det gäller upphovsrättslagen - så inser folk att det lagen är OK i den bemärkelsen att den bör skydda upphovsmän från kommersiellt upphovsrättsintrång och att den aldrig var menat för att jaga helt vanliga jobbare - studenter eller tonåringar - som utan vinstintressen - delar det de har på sina hårddiskar.

Lagstiftandet i Sverige har som tradition att lyssna till alla parter istället för att ge (i huvudsak amerikanska) intresseorganisationer fullständig tolkningsföreträde i frågan.

Vi må vara "filkramare" - men de som ensidigt apar efter upphovsrättsorganisationernas propaganda utan att kunna leta reda på egna fakta och lyssna på andras argument är i mina ögon simpla landsförrädare som vill anamma en amerikansk syn på rättvisa och införa amerikanska lagar här i Sverige.

Jag vet redan att du kommer att tillbakavisa att USA på något sätt är inblandad - men starka indicier pekar på att så är fallet - Fakta:

1. Tillslaget mot the Pirat Bay skedde efter starka politiska påtryckningar från USA

2. Amerikanska agenter tillätts att undervisa svenska poliser i konsten att jaga svenska filkramare

3. En svensk polis fick ett job hos ett amerikansk filmbolag som tack för hans "utredningsinsatser" i fallet the Pirate Bay

4. Den föreslagna IPRED lagen är en direkt kopia av den amerikanska. - I Sverige vill man genomföra lagen trots att EU in tvingar något medlemsland att göra så - och att EUs generaladvokat har uttalat sig negativt i frågan att ge privata särintressen polisbefogenheter.

Det finns inga argument tunga nog som kan berättiga den hets och dom övergrepp åtminstone 2 miljon svenska "filkramare" utsätts för - enkom för att skydda utländska ekonomiska intressen - och ditt inlägg är en partsinlaga för amerikanska ekonomiska intressen. - Vilka åsikter man än kan ha på den svenska Upphovsrätten - det borde till syvende och sist vara en svensk angelägenhet att tolka och utförma den utan inblandning av utländska intressenter och andra landsförrädare

Dina snusförnuftiga uttalanden som t ex: Att agitera och debattera för förändring är ett sunt inslag i samhället, att medvetet bryta mot våra gemensamma regler och även uppmana andra till samma sak leder i förlängningen till anarki och ett sådant samhälle vill i alla fall inte jag ha. är ett "goddag yxskaft" påstående

Fildelningen började i slutet av 90 talet och innan den amerikanska skivindustrin hade lyckats ta ner Napster och började etablera intresseorganisationer i Sverige brydde sig ingen om fenomenet - Det var en icke fråga för alla svenskar - Det var fd justitieminister Bodström som på uppmaning av USA skärpte svensk upphovsrätt och som ensidig kriminaliserade alla svenska filkramare -

Trots 10 år av "illegal fildelning" har varken du eller någon annan kunnat presentera något av värde som kan stödja åsikten att den "illegala fildelningen" är till skada eller ett hot mot samhället i stort - är till ekonomisk skada för svenska upphovsmän - är till skada för den svenska filmindustrin eller biobeståndet - ger upphov till anarki - utarmar kulturen - har några skadliga efferter för något eller någon överhuvudtaget.

Därför kan alla sådana påståenden avfärdas som spekulationer och sinnesförvirrade hallucinationer

Försök komma med bättre argument nästa gång

Dick Bengtson sa...

#Tor. Jag tror inte du och jag är så långt ifrån varandra i åsikter. Jag tycker inte heller att lagförslaget är något mästerverk vilket även lagrådet påpekade. Det skulle vara klädsamt av regeringen om man lyssnade på många remissinstanser och gjorde ett antal justeringar innan förslaget läggs fram i riksdagen. Det måste gå att hitta ett rättssäkert system som både tillvaratar medborgarnas och upphovsrättsinnehavarens intresse.
Sedan tror jag faktiskt inte att skattemoralen hos specifikt moderata väljare var skälet till införandet av avdragsmöjligheten för hushållsnära tjänster utan det handlade om att försöka komma åt svartjobben och samtidigt stimulera småföretagande.
Tack för korrläsningen (justerat nu), tänkte rätt, skrev fel.

#Donsan. Att hänvisa till historiska skeenden där lagtrots lett till ”positiva” lagändringar behöver ju inte betyda att metoderna varit bra.
Tyvärr har jag inte den ”inside information” som krävs för att kunna uttala mig ifall USA är inblandat. Uppenbarligen har du det. Du har rätt i att jag inte kan bevisa att illegal fildelning är till skada för svenska upphovsmän, men det är snarare principen jag försöker diskutera.
Vad anser du förresten om övriga brott på listan? Är de också ok att bryta emot bara för att man inte gillar dem? Var går gränsen?

Donsan sa...

Dick
Vad jag säger är att fildelningen kom först och "kiminaliserandet" därefter - mao - man har gjort det till ett "brott" i efterhand - helt utan några som helst argument eller hänsyn till dom - på den tiden 1 miljon - fildelare

När det gäller USA - så kontrollerar 4 skivbolag marknaden både i USA och världen(http://sv.wikipedia.org/wiki/Skivbolag) inte att tala om var filmindustrin har sitt främsta säte. - För övrigt talar de fakta som jag har listat sitt tydliga språk och kan verifieras - Sedan kan du dra dina egna slutsatser

När det gäller "lagtrots" vill jag bara visa att när politiker stiftar idiotlagar så får de stå sitt kast. - Till syvende och sist måste lagar baseras på vettiga argument annars struntar folk i allmänhet i lagen - alla är inte lika kloka och laglydiga som du. -

Upphovsrätten som den tolkas och är utformad idag är en sådan idiotlag vars kriminalisering av vanligt folk helt bygger på spekulationer om de skada den gör.

Princip? - vadå princip? - Principen måste ändå vara att en lag måste ha en förankring i folkets rättsmedvetande och inte ha blivit påtvingat av utländska intresseorganisationer?

Dina övriga brott? -

hembränningen är redan överkörd - spriten är så billig idag att det inte lönar sig

spritsmuggling för eget bruk? - man måste då tala om lastbilar - reglerna idag är så generösa att man inte behöver smuggla - med hänvisning till brölopp - giftermål etc kan man ta in en rullpall full med sprit

fortkörning
Det finns vettiga argument för fortkörning och fakta som stödjer uppfattningen att man sparar liv

svartjobb - Vad kan jag säga? - *skratt*

tjuvfiske - ingen uppfattning - jag fiskar inte