onsdag 16 september 2009

Avskaffa fribeloppet – nu

Så här års har många studenter just avslutat sina sommarjobb och återupptagit studierna igen. Att sommarjobba ger inte bara lite extra i den magra kassan utan också en bra erfarenhet från arbetslivet. Det behöver inte alls handla om ett jobb i den bransch du siktar mot i dina studier utan jag vill hävda att all erfarenhet är bra. Om inte annat kan man kanske konstatera att det här var ingenting för mig och sedan gå vidare.

Alliansen har under mandatperioden överraskat sina politiska motståndare, och möjligen även vissa väljare, med att faktiskt genomföra sina vallöften. Ett av dessa löften var att se över studiemedelssystemet. Regeringen tillsatte 2007 en utredning i ämnet. I direktiven uppmärksammades systemet med fribelopp.
Fribelopp är det belopp en student får tjäna utan att storleken på studiemedlen påverkas. Tjänar du över denna nivå så reduceras både låne- och bidragsdelen.

Nu kommer regeringens förslag som föreslår att fribeloppet ska höjas med 30 000 kronor till 136 400, d v s 68 200 per halvår från 2011. Alltid något!

Men det räcker tyvärr inte! Självklart ska vi uppmuntra studenter att jobba så mycket de kan så länge inte studieresultaten påverkas negativt. Om en student t o m vill sätta lite guldkant på sin tillvaro genom att jobba mer så ska vi såklart applådera detta, inte straffa vederbörande!

Ytterligare en sak som, så vitt jag vet, förslaget inte nämner är den idiotiska regeln att studenternas inkomster ska redovisas på utbetalningsmånaden. Alltså tvärtemot all annan praxis där inkomster redovisas på intjänandeperiod.
Detta får med ett typiskt sommarjobb den absurda konsekvensen att hela sommarlönen ska redovisas under andra halvåret fastän pengarna studenten tjänat under juni i alla andra sammanhang borde bokföras på första halvåret. Vem har hittat på det här?

Självklart borde även detta harmoniseras med skattelagstiftningen i övrigt. Om studenten arbetar tre månader med en lön över 23 000 i månaden kommer han/hon ändå att överskrida fribeloppet.

Här finns alltså en historisk chans att städa bort en gammal kvarleva som inte hör hemma i ett samhälle som vill uppmuntra människor att arbeta.
Vi moderater vill sedan tidigare ta bort fribeloppet helt för att uppmuntra studeranden att feriejobba. Min passning till övriga allianspartier blir alltså: Häng med oss och avskaffa fribeloppet nu!

Relaterat: DN, DN, SvD, SvD, Exp.

Andra bloggar om ,, , .

2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant, driver moderaterna i regeringen på för att man skall avskaffa fribeloppet eller är det bara din personliga åsikt?

:Per

Dick Bengtson sa...

#Per# Att vi tycker så är ingen hemlighet men om vi driver det aktivt i regeringen vet jag inte. Har tyvärr inga kanaler in i det allra "heligaste"...