torsdag 24 september 2009

Betyg i förskolan

Haninge kommun har, trots Skolinspektionens invändningar, fått rätt att avge betygsliknade skriftliga omdömen om barnen i förskoleklasserna.
Diskussionen pendlar mellan skriftligt eller ej, betygsliknande eller ej samt centraliserade riktlinjer eller ej.

Man ska såklart inte betygsätta en sexåring i traditionell mening med bokstäver eller siffror. Däremot tycker jag att det finns många vinster både med skriftliga omdömen och centraliserade riktlinjer.

Om något ska sättas i skrift kräver det alltid extra eftertanke hos förskolläraren som gör jobbet och underlättar kommande uppföljning och kanske extra insatser för barnets utveckling. Att omdömet sedan delas ut vid ett samtal med både barn och vårdnadshavare tar jag för givet.

Centraliserade riktlinjer har många fördelar, inte minst att det på ett mer konkret sätt kan ske ett metodutvecklingsarbete mellan förskolorna som kommer till gagn för alla parter, men även för den lärare i år 1 som tar emot barn från olika förskolor och då får lättare att förstå hur långt de olika barnen kommit i utvecklingen.

Jag kan se ytterligare en vinst som ingen nämner. Nämligen att statusen ökar både för själva skolformen men även för alla medarbetare som arbetar i förskoleklass. Jag ser det här som ytterligare ett steg mot 10-årig grundskola vilket kommer att bli nödvändigt för att våra barn ska hänga med i den internationella konkurrensen.

Relaterat: DN, DN, SvD, AB.

Andra bloggar om ,, .

3 kommentarer:

Margareta T sa...

Lämna 6-åringarna i förskoleklass utanför betyg och omdömen..! Förskoleklass saknar kriterier som kan betygsättas. Det är stor risk för godtycke och omdömen som går alltför nära det enskilda barnets integritet.

Dick Bengtson sa...

#Margareta# Vem har talat om betyg? Däremot finns det ju massor i ett barns utveckling som en duktig pedagog kan göra en bedömning av. Om inte annat för att underlätta övergången till "riktiga" skolan. Dessutom är det otvivelaktigt så att det som blir skrivet blir också extra genomarbetat.

Margareta T sa...

Även om jag stryker betyg så håller jag fast vid min inställning också vad gäller omdömen. Vad ska barnen ha de skrivna omdömena till? Eller föräldrarna? Massor i ett barns utveckling.... I skolan, ja, i förskolan - nej. Låt oss inte analysera sönder barnen...