torsdag 3 september 2009

Vinst i friskolor

Ett antal avknoppade förskolor i Årsta har genererat en vinst efter ett år om tre miljoner. Den privata ägaren som tidigare var förskolechef i kommunal regi väljer att plocka ut hela vinsten som aktieutdelning.
Detta har orsakat ett ramaskri bland framförallt socialdemokrater som kräver granskningar av de avknoppningar som gjorts. I detta fall har förskolechefen fått ta över verksamheten för blygsamma 600 000, tydligen baserat på inventariernas värde.

I kvällens Aktuellt på SVT debatterades frågan. I blåa ringhörnan fanns Mats Gerdau och i den blåa Veronica Palm. De diskuterade om man ska få göra vinst i offentlig verksamhet som drivs privat och i så fall hur mycket. Veronica Palm undvek konsekvent frågan om vinst överhuvudtaget ska vara tillåtet medan Mats Gerdau formulerade sig ungefär som att ifall kvalitetskraven uppfylls så är det såklart ok att gå med vinst.

Självklart ska man kunna gå med vinst. Vinsten är ju en avkastning på den risk du tar när du sätter in ditt eget kapital i en verksamhet, det är inget konstigt med det.
I de flesta fallen med avknoppning handlar det i första hand inte om vinst utan om möjlighet att själv organisera verksamheten eller att arbeta utifrån en speciell pedagogik.

Det man ska diskutera är vilka kvalitetskrav man ska ställa på offentlig verksamhet, avknoppad eller ej, hur man följer upp dessa och vad som händer om verksamheten inte lever upp till kraven.
Det som också kan diskuteras är hur man ska värdera den typen av verksamhet. Det snackas om goodwill, men vilket värde har den på en skola och hur räknar man fram den? Vid ett vanligt förvärv blir ju goodwillvärdet det samma som köpeskillingen och den ska i allmänhet skrivas av på tio år. Behöver vi särskilda regler i dessa fall?

En reflektion till sist. Alla pustar över den höga vinsten men ingenstans nämns vilken vinstmarginalen faktiskt är i relation till omsättningen? Då kanske det inte är så ofantligt mycket?

Relaterat: DN, DN, DN, Exp.

Andra bloggar om ,, , .

Inga kommentarer: