tisdag 14 augusti 2012

Att festa för skattepengar

Den senaste veckan har tidningarna ”avslöjat” och frossat i ett antal fall där offentliga myndigheter och departement på mycket tveksamma sätt har representerat och hållit fester.

Det senaste fallet är när den statliga Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) haft jubileumsfest i Blå Hallen, och betalt 9 miljoner till en känd festfixare för ett antal aktiviteter, lite oklart vad. Ett annat exempel är Näringsdepartementet som bjöd på julfest för drygt 600 000.

Allt startade med Tillväxtverket, som vid närmare granskning hade ägnat sig åt ”kreativ bokföring” för att kunna dra mer moms för representation än de hade rätt till.

Såklart att detta skapar rubriker. Såklart att det ropas på avgång för ansvariga. Såklart.

Som ledande tjänsteman i ett privat företag har man ett ansvar vs aktieägarna. 
Som ledande tjänsteman, eller förtroendevald, i en myndighet har man ett ansvar vs ägarna. D v s medborgarna/skattebetalarna. Detta ansvar går inte att komma ifrån.

Att man inom offentlig förvaltning också måste kunna belöna sina medarbetare med en fest då och då, eller jobba med kompetensutveckling tycker jag är helt naturligt och viktigt. Ska man kunna ge medborgarna den service de efterfrågar måste man också kunna konkurrera om de bästa medarbetarna. Dessa aktiviteter tycker jag inte ska sammanblandas med rena ”tjänstefelen”.

De frågor som jag tycker är viktigt att diskutera utifrån dessa fall är:

**Hur kan en styrelse (SSF) skriva ett miljonavtal med en festfixare utan upphandling?

**Hur kan ett politiskt parti (C) skicka sin egen faktura till Näringsdepartementet?

**Hur kan en myndighet ägna sig åt att bokföra representation som seminarium där det är så uppenbart att så inte är fallet?

**Hur svårt kan det vara att följa lagen, policys och andra regelverk som redan finns?

**Är det rätt att en generaldirektör som missköter sig, ska få fortsätta med full lön under hela sitt förordnande?

Dessa är de viktiga frågorna att diskutera. Inte om en julfest kostade 500 eller 800 per person, det är vad man får betala i dagens läge.

Jag tycker det är bra att det blir granskningar och revision kring de här frågorna, och är det så att ledande personer medvetet brutit mot lagar och regler ska det såklart leda till konsekvenser för dessa. Men innan vi vet borde tonen i debatten dämpas en hel del.

Personligen försöker jag alltid lägga konferenser så att det gynnar det lokala näringslivet i Tyresö, och blir så kostnadseffektivt för skattebetalarna som möjligt. Det vet jag att mina kollegor också gör.


Relaterat: SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, AB, AB, AB, AB.

Inga kommentarer: