måndag 12 december 2011

Sätt igång med Slussen nu!

Frågan om Slussen i Stockholm har stötts och blötts under lång tid. Min uppfattning är att trafikplatsen, som på sin tid var en genial lösning, måste byggas om, och det nu.

Trafikvolymerna har svällt i samma takt som Stockholm växt och det känns inte smart att lägga ner pengar på att lappa och laga vittrande betong medan processen dras i ännu en långbänk. Har man promenerat i de mörka urinstinkande gångarna inser man att det är dags.

På sistone har stora delar av den s k kultureliten, med Benny Andersson i spetsen, protesterat via helsidesannonser och debattartiklar. Vad man vill är lite oklart förutom att man inte gillar liggande förslag.

Benny Andersson hotar med att återförena ABBA för att sätta än mer tryck bakom sin åsikt. Mamma Mia!
Snart dyker det väl upp Slussenkramare också, när de slitit sig från resterna av TV-eken.

Miljöpartiet i Stockholm, som från början på det stora hela stod bakom det befintliga förslaget, har tydligen vänt kappan efter den kulturpolitiska vinden och vill nu köra igång en utredning om ytterligare ett förslag. Det gick t o m så långt att det nya språkröret valdes p g a sin åsikt i frågan.

Har någon i kultureliten frågat de Nacka- och Värmdöbor som dagligen åker buss till och från Slussen vad de tycker om att vänta på en skum plats som luktar piss?

Jag tror inte att det någonsin går att få till ett förslag som tillgodoser alla. Det liggande förslaget har ändrats och modifierats ett antal gånger för att ta tillvara kloka och konstruktiva synpunkter.

Hoppas stadshusalliansen har det politiska modet att fatta beslutet idag. Det är viktigt för hela Stockholms län.

Att bara säga nej eller vilja utreda igen är inte konstruktivt. Sätt igång nu!

Relaterat: AB, SvD, SvD, DN, DN.


Bloggkollegor i samma ämne: Viktor.

Inga kommentarer: