måndag 19 december 2011

Dags att erbjuda PSA-test till alla

Varje år dör det fler människor av prostatacancer i Sverige än av bröstcancer eller lungcancer.

Vissa forskare börjar tro det finns ett samband mellan vårt mjölkdrickande och det faktum att antalet fall av prostatacancer är större i Norden, förutom Danmark, än i södra Europa.

Oavsett vilket tycker jag det är hög tid att erbjuda alla män ett PSA-test någon gång i åldern 40-50 år. Även om allt fler män blir medvetna om riskerna, tror jag att många drar sig för att boka en undersökning på eget initiativ.
Skälen till det är troligen flera, men jag kan gissa att det är extra känsligt för oss killar när det handlar om våra intima kroppsdelar. Tjejer får ju trots allt en vissa vana efter besök hos gynekologen.

Kan vi erbjuda alla kvinnor mammografiundersökning borde detta inte vara omöjligt. Jag tror också de flesta är villiga att betala för undersökningen. 
Att kunna hitta cancerfallen medan de är behandlingsbara genom en systematiserad kontroll skulle bespara samhället höga kostnader i ett senare skede. För att inte tala om den positiva effekten för den enskilde patienten.

Vilket landsting blir först med detta?

Relaterat: AB, SvD, SvD, DN.

Inga kommentarer: