tisdag 11 oktober 2011

En rörelse i fritt fall

Socialdemokraterna har betytt mycket för Sveriges utveckling efter andra världskrigets slut. Uppbyggnaden av folkhemmet och de olika trygghetssystemen kan de ta åt sig äran av, inget tvivel om den saken.

Under den tiden, mellan 50-tal och 70-tal, tillämpade man även ”den våta filtens strategi”. Filten bestod av alla de organisationer som ”tog hand om” och formade svenskarna. Från Unga Örnar, via SSU, facket och PRO fram till dess att Fonus tog dig till sista vilan.

Vad man inte klarat sedan dess är att utveckla rörelsen i takt med samhällsutvecklingen. Steget från industrisamhället till informationssamhället har visat sig bli mycket svårt för svensk socialdemokrati.

Jag tror inte på allvar man har förstått hur våra önskemål om välfärd förändrats, från en önskan om grundtrygghet till en större frihet att själv få styra sitt liv. Vi vill inte längre att någon annan bestämmer åt oss nu när vi har ett samhälle som vi känner oss trygga i.

Sedan har såklart allt fler börjat ifrågasätta det mycket höga skattetrycket. Ska det inte vara  lönsamt att arbeta hårt och mycket?

I takt med socialdemokratins tillbakagång har man uppenbarligen även fått svårare att rekrytera kompetenta ledare. 
När Mona Sahlin tvingades gå, kan man ju inte påstå att det stod kompetenta kandidater i kö. Att tillgodose alla krav som rörelsens olika delar ställer var säkert inte heller enkelt.

Hur det än går för Håkan Juholt, kan man i alla fall konstatera att kön för ett efterträda honom inte är särskilt lång nu heller.

I Tyresö har det socialdemokratiska oppositionsrådet fått nytt jobb (inom rörelsen såklart...), men ännu, flera veckor efter att jag fick veta, finns det inte ett ord om detta, vare sig på partiets lokala hemsida eller på oppositionsrådets blogg. Kan det beror på att det även lokalt är svårt att rekrytera en kompetent efterträdare?

Framtiden, tror jag tillhör de partier som har förstått svenskens önskan om ökat självbestämmande och en omsorg om klimatet, alltså Moderaterna men även Miljöpartiet.

Socialdemokratin har gjort mycket bra för landet historiskt, men nu har de sin framtid bakom sig.

Relaterat: AB, AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, Exp, Exp.


Bloggkollegor i samma ämne: Antonsson, Böhlmark, Kent.

Inga kommentarer: