torsdag 6 oktober 2011

Tyresö mår bra

Idag redovisades den senaste upplagan av ”Södertörns nyckeltal” på en konferens här i Tyresö.

Södertörns nyckeltal är ett mångårigt samarbete mellan just kommunerna på Södertörn, där vi jämför olika nyckeltal i de kommunala verksamhetsområdena. Man skulle kunna kalla det för ett ständigt pågående benchmarkingprojekt.

Här kan man få reda på allt ifrån hur hög lärartäthet kommunerna har, till vad en plats i äldreomsorgen kostar.
Syftet är såklart att lära av varandra och tillsammans höja kvaliteten i verksamheterna.

Hur står sig då Tyresö i jämförelse med bl a Haninge, Huddinge och Nynäshamn?

Generellt är svaret mycket bra.
  • ·          Vi har näst mest nöjda medborgare (bara Salem är något bättre).
  • ·          Vi har den lägsta kommunalskatten.
  • ·          Vi har den mest slimmade organisationen mätt i antal årsarbetare per invånare.
  • ·          Vi satsar också våra resurser mest på kärnverksamheterna förskola, skola och äldreomsorg.
Även om framtiden känns osäker, p g a finansoron i Europa och USA, så känns det som att vi i Tyresö är väl rustade att stå emot en eventuell dipp i konjunkturen. 
Det baserar jag på att vår skattekraft är klart högst bland kommunerna på Södertörn. Dessutom har vi den lägsta arbetslösheten och många aktiviteter pågår för att minska den ytterligare.

Skall vi då slå oss till ro med det? Absolut inte!  

För det första är vi inte bäst inom alla områden och för det andra så måste ständig utveckling vara ett naturligt tillstånd för att en organisation inte ska stelna. 
Det finns massor att förbättra och vässa på. Aktuellt just nu är bygglovshanteringen på Brevikshalvön. Något vi håller på att få ordning på.

Vi måste varje dag fråga oss om vi ger medborgare maximal valuta för skattepengarna och där vi är bäst på Södertörn måste vi skaffa oss andra att mäta emot. Det finns alltid någon som kan lära oss att bli ännu bättre.

Här kan du läsa och ladda hem nyckeltalen i sin helhet.

Relaterat: DN, DN, SvD.


Inga kommentarer: